Kohtuuhintaista asumista Jätkäsaareen

Jätkäsaari
15. joulukuuta 2015

Jätkäsaaren hyvää vauhtia rakentumassa oleva uusi kaupunginosa tarjoaa paljon erilaisia asuntoja ja niiden erilaisia hallintamuotoja: isoja ja pieniä asuntoja, perheille ja sinkuille, opiskelijoille ja senioreille sekä muille erityisryhmille suunnattuja asuntoja; omistus-, asumisoikeus- ja vuokra- sekä työsuhdeasuntoja.

Tällä aukeamalla esittelemme kahdeksan erilaista, parin vuoden sisällä valmistuvaa kohtuuhintaista asuntokohdetta, joiden rakennuttajina ovat Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Kiinteistöt Oy, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY.

Monipuolinen asumisvalikko ATT:n viidessä kohteessa

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ATT:n viiteen uuteen Jätkäsaaren kohteeseen tulee Hitas-omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja, ARA-vuokra-asuntoja ja kehitysvammaisille suunnattua palveluasumista.

ATT:n projektipäällikköä Riku Korhosta ilahduttaa erityisesti se, että ennakkomarkkinoinnissa jo olleen Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bysan 67 asuntoon tuli yli 1 300 hakijaa, eli käytännössä kaikki asunnot on nyt jo loppuunmyyty.

”Tästä voisi ajatella, että jotain olemme tehneet oikein, kun kysyntä on näin huikea”, Korhonen naurahtaa.

Hitas-omistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja

”Bysassa on Hitas-omistusasuntoja kaupungin omistamalla vuokratontilla. Rakennustyöt ovat jo käynnistyneet, ja sisään päästään muuttamaan syksyllä 2017”, Korhonen summaa.

Toisessa saman korttelin kohteessa, Helsingin asumisoikeus Oy Sandiksessa, on 77 Helsingin Asumisoikeus Oy:n eli Hason omistamaa asumisoikeusasuntoa. Rakentamis- ja valmistumisaikataulu on periaatteessa sama kuin Bysan. Molemmat talot on suunniteltu yhdessä ja ne toteutetaan yhtenäisenä, loivan kaaren muotoisena kokonaisuutena.

”Myös asunnot ovat molemmissa taloissa melko samankaltaisia, tosin keskipinta-ala on asumisoikeusasunnoissa hieman pienempi, mutta rakennusoikeus on molemmissa hankkeissa sama”, Riku Korhonen kertoo.

Saunaratkaisuissa on vaihtelevuutta, molempiin taloihin tulee sekä yhtiökohtaiset saunaosastot että myös joihinkin asuntoihin omat saunat.

”Asunnot ovat perusratkaisuiltaan varsin vakiintunutta tuotantoa. Olemme pyrkineet hyviin asuntopohjiin, ja pääsääntöisesti asunnoissa on Hyväntoivonpuiston suuntaan koko huoneiston leveydeltä aukeava parveke”, Korhonen toteaa.

Sandiksen osalta myynti ja varaus alkoivat marraskuun puolivälissä.

Molempien kiinteistöjen pysäköintiratkaisu on kallioluolassa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen puitteissa. Kyse on kaupungin rakentamasta yhdistetystä pysäköinti- ja väestönsuojaluolasta, joka on yhteinen tietyille kiinteistöille.

Molempiin taloihin tulee liiketilat kivijalkaan, ja ne palvelevat näin myös ohikulkevaa liikennettä.

Vuokra-asuntoja ja palveluasumista

Lyhyen etäisyyden päähän edellisistä kohteista sijoittuvat yhteiseen kortteliin kolme muuta ATT:n kohdetta,joista ensimmäiseen tulee omistusasuntoja ja toisessa, vuokra-asunnoista koostuvassa kohteessa, yhden portaan kaikki asunnot on suunniteltu kehitysvammaisten palveluasumiseen.

”Tähän Hampurinkuja 1:n taloon tulee 70 ARA-vuokra-asuntoa ja lisäksi 20 asuntoa on suunniteltu kehitysvammaisille henkilöille”, kertoo kohteiden projektipäällikkö Kristiina Ikävalko ATT:sta.

Kohteen kivijalkaan sijoittuu myös liiketila.

Korttelin seuraava yhtiö on Asunto Oy Helsingin Rio, johon tulee 53 asuntoa. Tämä ja edellinen kohde ovat nyt urakkalaskennassa. Muuttovalmiita talojen arvioidaan olevan vuoden 2018 alkupuolella.

Helsingin Rion osalta, joka myös on Hitas-omistusasuntokohde kaupungin omistamalla vuokratontilla, on tarkoitus tammikuun alussa käynnistää ennakkomarkkinointi. Tontinvarausehtojen mukaan kohde tulee toteuttaa perheasuntoina vähintään 70-prosenttisesti, eli arvonnassa lapsiperheet tulevat olemaan etusijalla.

Kohteen rakentaminen alkaa maaliskuussa, ja haku asuntoihin on kevään aikana.

Kolmanteen, Hyväntoivonkatu 7:n kohteeseen tulee 101 ARA-vuokra-asuntoa. Tämä talo on vasta suunnittelussa, ja rakentaminen alkaa vuoden 2016 syksyllä. Valmista on odotettavissa syksyksi 2018.

”Kaikkien näidenkin kolmen kohteen pysäköinti on kallioluolassa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen puitteissa”, Kristiina Ikävalko kertoo.

 ”Kaunis, asuttava ja kestävä – mistään tinkimättä”.

Opiskelija- ja työsuhdeasuntoja yhteisen sisäpihan ympärille

Atlantinkadun varrelle, tulevan Hyväntoivonpuiston kupeeseen, toteutetaan mielenkiintoinen kortteli, johon yhteisen sisäpihan ympärille tulee kolme asuntokohdetta: kaksi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS:n ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan AYY:n opiskelijoille suunnattua taloa sekä kolmantena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n työsuhdeasuntoja.

HUS:n talon keskimääräinen asuntopinta-ala on noin 42 neliömetriä. Talo on ARA-kohde, ja asunnot on tarkoitettu HUS:n omalle henkilöstölle.

Julkista liikennettä suositaan ratkaisuissa

Projektipäällikkö Ulla Mehik HUS-Kiinteistöt Oy:stä kertoo, että korttelissa on kyse pienasuntokaavasta.

”Autopaikkoja on vain vähän, eli tarkoituksena on, että asukkaat käyttävät pääosin julkista joukkoliikennettä”, Mehik korostaa.

Asuntoja HUS:n kohteeseen tulee 98, ja ne on mitoitettu yleisimmin yhdelle tai kahdelle asukkaalle. Joukossa on kuitenkin myös muutama kolmio.

Asunnot ovat suunnittelultaan tavanmukaisia perusvuokra-asuntoja. Niissä on lattialämmitys ja keskitetty ilmanvaihto, joka on varustettu lämmön talteenotolla. Taloon tulee kolme yhteiskäyttöterassia, sen sijaan asuntokohtaisia parvekkeita ei tule. Kellariin rakennetaan kaksikin pesutupaa, jotta saataisiin pyykinpesu ja -kuivatus mahdollisimman paljon siirretyksi pois asunnoista.

”Mielestäni tämä paikka sopii erittäin hyvin HUS:n tarpeisiin. Jätkäsaarestahan on mainiot julkiset liikenneyhteydet koko pääkaupunkiseudulle, ja etenkin Meilahteen, jossa sijaitsee HUS:n työpaikkojen pääkeskittymä. Sinne ajaa kevyesti jopa polkupyörällä”, Ulla Mehik huomauttaa.

HUS:lla on entuudestaan noin 1 500 työsuhdeasuntoa, eli Jätkäsaaren uudet asunnot kasvattavat HUS:n työsuhdeasuntokantaa reilulla kuudella prosentilla.

HUS:n Jätkäsaaren kohteen urakkalaskenta on parhaillaan menossa, rakentaminen alkanee pian vuodenvaihteen jälkeen, ja muuttovalmiina talo lienee syksyllä 2017.

”Opiskelijat tuovat elämää kaupunkiin”

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS:n taloon yhteisessä korttelissa HUS:n ja AYY:n kohteiden kanssa tulee 103 opiskelija-asuntoa, kertoo HOAS:n toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Niistä reilu puolet on yksiöitä. Muut ovat lähinnä kaverikaksioita. Muutamat asunnot voivat soveltua myös perheille.

”Kysynnän kannalta Jätkäsaari on erittäin suotuisaa aluetta. Hyvin monet ovat siitä kiinnostuneita. Eri oppilaitoksiin on Jätkäsaaresta varsin sujuvat yhteydet, ja alueella on uudella tavalla vetovoimainen profiili, joka poikkeaa selvästi muista kaupunginosista. Meidän kannaltamme on erittäin hieno juttu, että nyt tarjoutui HOAS:lle tilaisuus asettua Jätkäsaareen”, Tarhio kiittelee.

”Hyvä, kantava teema Jätkäsaaren suunnittelussa ja rakentamisessa on ollut eräänlainen kortteliajattelu, joka nyt toteutuu tässäkin yhteiskorttelissa. Tällä haetaan ikään kuin vanhaa kylähenkeä, joka osaltaan muodostuu myös yhteisestä pihapiiristä”, Tarhio pohtii.

Yhteisenä teemana tässä korttelissa on opiskelijat, täydennettynä HUS:n työntekijöillä.

”Olen nähnyt muillakin alueilla, että opiskelijat tuovat mukavasti elämää kaupunkiin. Jätkäsaaressa Helsingin kaupunki on tehnyt loistavaa työtä kaupunkirakenteen elävöittämiseksi, huomioiden eri-ikäiset asukkaat. Meidänkin korttelimme on hyvä esimerkki nuorekkuuden, energian ja innon yhdistämisestä, mikä tuo eloa koko Jätkäsaaren kaupunginosaan”, Matti Tarhio korostaa.

HOAS:n kohteen pääurakoitsija on Skanska, ja rakentaminen on jo alkanut. Valmista on kaavailtu vuoden 2016 joulukuuksi.

Kulkureittejä läpi yhteisen korttelin

Yhteisen korttelin kolmas osapuoli on Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY.

AYY:n kiinteistöpäällikkö Esa Markkanen korostaa, että korttelin yhteiselle pihalle on tulossa useampiakin kulkuaukkoja, ja ajatuksena on, että korttelin läpi pitää päästä sujuvasti kulkemaan. Julkinen liikenne on lähellä täälläkin: raitiotie kulkee Atlantinkadulla rakennuksen ohi.

AYY:n tontille rakennetaan kaksiportainen lamellitalo, jossa opiskelija-asuntoja on 122 ja liiketiloja viisi. Rakennus on pääosin seitsemänkerroksinen, ja sen ylimpiin kerroksiin liittyville edellisen kerroksen katonosille tulee yhteisterasseja. Taloon rakennetaan myös saunaosasto kattotasanteelle, ja sen viereiselle terassille pergola. Maantasokerrokseen tulee yhteinen pesula.

”Kohteen kaikki asunnot on tarkoitettu opiskelijoille. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, sekä jokunen isompi asunto, joka voi sopia perheille tai soluihin jaettavaksi”, Esa Markkanen kertoo.

AYY:llä on nyt kohteen urakkakilpailutus käynnissä. Urakoitsija on tarkoitus valita vielä ennen vuodenvaihdetta.

”Jos rakentamaan päästään suunnitelmien mukaan ensi keväänä, niin valmista pitäisi olla vuoden 2017 syksyllä”, Markkanen arvioi.

Teksti: Thomas Micklin