Vanhojen sairaaloiden tilalle uusia asuntoja

Esikaupungit
10. helmikuuta 2016

Monta helsinkiläisille tuttua sairaalaa on tyhjenemässä. Mitä niille tapahtuu?

Projekti-insinööri Ilkka Korpi kaupungin aluerakentamisyksiköstä on ripustanut työhuoneensa seinälle kartat kuudesta sairaala-alueesta, joiden uutta käyttöä on ehditty suunnitella.

Kartoista näkee nopeasti, että keskeisillä paikoilla olevat alueet on tarkoitus saada osaksi täydennysrakentamista.

Seinän kaavapiirroksissa ovat Koskela, Laakso, Aurora, Herttoniemi, Maria ja Kivelä.

Jos suunnitelmat toteutuvat, vanhoille kaupungin sairaala-alueille saadaan tulevina vuosina koteja tuhansille helsinkiläiselle.

Miksi sairaala-alueille? Missä meitä tulevaisuudessa hoidetaan?

Sairaaloita ja terveyskeskuksia on eri puolilla kaupunkia jatkossakin mutta entistä keskitetymmin. Laitospaikkojen tarve vähenee ja kotihoito yleistyy. Vanhojen ihmisten uskotaan tulevaisuudessa olevan parempikuntoisia ja terveempiä kuin nykyään. Myös etäpalveluiden kehittäminen on käynnissä.

Helsinkiläisten hoitoa keskitetään Malmille, Kalasatamaan, Vuosaareen, Kontulaan, Koskelaan ja kaupungin keskustaan.

Koskelan alue ensimmäiseksi

Korpi kertoo, että moni vanhoista sairaaloista ja terveyskeskuksista olisi tarvinnut ison remontin. Hän laskee, että ilman uudelleenjärjestelyä vanhojen rakennusten peruskorjauksiin olisi seuraavan viiden vuoden aikana uponnut 90 miljoona euroa.

Kaikkein pisimmällä ollaan nyt Koskelassa, jonka suunnitelmat ovat menossa lautakuntakäsittelyyn helmikuussa. Lainvoimainen kaava on odotettavissa loppuvuodesta.

Koskela on muutettavista sairaala-alueista mittavin, ja sinne on suunniteltu 2 600 kaupunkilaisen asuntoalue.

Koskelan pesulat on purettu, osa sairaalapaviljongeista on tyhjillään. Pesuloiden alueelle rakennettavan monipuolisen palvelukeskuksen suunnittelu on tarkoitus saada käyntiin nopeasti, koska se vapauttaa Kunnalliskodintien alueen uudisrakentamiselle.

Yhteen vanhoista sairaalarakennuksista ollaan sijoittamassa iso päiväkoti. Alueen ytimen muodostava puisto kohennetaan, ja uudisrakentamiselle ositetaan pääkatujen varret.

Arvioiden mukaan aluetta päästään rakentamaan keväällä 2018.

Tiloja ehkä myös startup-yrittäjille

Uusia koteja on tulossa myös Herttoniemen sairaala-alueelle. Kaavaehdotus on tarkoitus saada lautakuntakäsittelyyn ensi syksynä.

Herttoniemen sairaala-alueen lisäksi on pohdittu myös muun muassa viereisen liikuntapuiston kehittämistä. Lisäksi tarvittaisiin lisää päivähoitopaikkoja.

Marian sairaala-alueen asemakaavan lautakuntakäsittely tullee vuoroon 2017. Sen sairaalatoiminta päättyi syksyllä 2014.

Marian alueen suunnitteluun luo oman haasteensa Mechelininkadun vilkas liikenne. Asuntoja ei voi suunnitella ainakaan kadun viereen tulevien rakennusten alempiin kerroksiin.

Marian tiloihin on suunnitteilla Pohjoismaiden suurin ja monipuolisin startup- ja innovaatiokeskittymä.

Baanan puoleiselle reunalle ollaan sijoittamassa monipuolinen palvelukeskus, johon tulisi muistisairaiden ryhmäkoteja ja ikääntyvien palveluja.

Ratkaisusta riippuen Marian sairaala-alueelle voidaan saada asuntoja muutama sata. Kaavoituksessa on myös ratkaistava sairaalapuiston vanhojen rakennusten kohtalo. Liikenneyhteyksien helpottamiseksi Lastenkodinkatu yhdistetään Mechelininkatuun sillalla Baanan yli.

Laakson alueelle sijoitettavan terveydenhuollon kampuksen mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan. Päivystyssairaalaa suunnitellaan laajennettavaksi. Alueelle on tulossa myös psykiatriankeskus, johon siirretään kaikki Auroran nykyiset sote-toiminnot. Schjerfbeckin alueen sairaalapaviljonkeihin ja pohjoisosan rakennusten tilalle on mahdollista saada asunnot jopa tuhannelle kaupunkilaiselle.

Kivelän ja Töölön sairaala-alueiden suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Niiden kaavamuutokset ovat vuorossa ensi vuosikymmenellä.

 Kimmo Brandt

Palapelien palapeli

Sairaala-alueiden täydennysrakentamisen suunnittelu on aikaa ja kärsivällisyyttä vaativa kokonaisuus, sillä siirtyvät ja tiivistyvät toiminnot muodostavat riippuvuuksien ketjun. Vanhaa aluetta ei päästä purkamaan ennen kuin sen toiminnoille on uusi, moderni ja tulevaisuuden vaatimukset täyttävä paikka.

Hyvä esimerkki on Koskelan N-talo: Kunnalliskodintien rakentaminen on mahdollista vasta, kun rakennus puretaan. Purkamisen edellytyksenä on monipuolinen palvelukeskus ryhmäkoteineen. Siksi sen suunnittelun käynnistäminen on avainasemassa.

Osassa rakennuksista on myös suojelu- tai kaavamääräyksiä, kuten Auroran ja Kivelän alueella. Herttoniemessä taas kirjastoa ei saa purkaa ennen kuin uudelle on osoitettu paikka.

Ilkka Korven tehtävä on pitää muutettavien sairaala-alueiden kokonaisuus kasassa aluerakentamisen näkökulmasta ja varmistaa osaltaan uusien kaavojen toteuttamiskelpoisuus.

Kun rakentajien ei tarvitse hakea poikkeuslupia, mikään ei ole asuntojen valmistumisen tiellä.

Sairaaloista asunnoiksi

Nykyarvion mukaan sairaala-alueiden kaavamuutoksilla voidaan tulevaisuudessa tarjota asunto 4 500 kaupunkilaiselle.

Koskela

  • 1 350 asuntoa 2 600 kaupunkilaiselle
  • rakentaminen vuosina 2018–2023

Herttoniemi

  • noin 300 asuntoa 550 kaupunkilaiselle
  • rakentaminen 2019–2022

Maria

  • noin 200 asuntoa 350 kaupunkilaiselle
  • rakentaminen alkaa aikaisintaan 2019

Aurora

  • 550 asuntoa 1 000 kaupunkilaiselle
  • rakentaminen 2020–2025

 

Teksti: Kirsi Riipinen