Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut

Uutta Helsinkiä
15. helmikuuta 2016

Suunnitelmassa esitellään keskustan ja Laajasalon yhdistävät raitiolinjat Rautatieasema–Yliskylä sekä Kolmikulma–Haakoninlahti.

Suunnitelma esittää, että uusi raitiotie keskustasta Laajasaloon kulkisi Hakaniemen kautta. Suunnittelun aikana tutkittiin keskustan päässä kolmea vaihtoehtoista linjausta.

Yliskylän päässä on tutkittu kahta vaihtoehtoista linjausta, joista nyt on valittu pohjoisempi, Yliskylän keskustan kiertävä vaihtoehto.

Hankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 259 M€. Lisäksi raitiovaunukaluston ja varikon kustannukset ovat yhteensä noin 100 M€.

Ennusteiden mukaan raitioyhteyttä käyttäisi Kruunuvuorenrannan, Yliskylän täydennysrakentamisen ja Kalasataman valmistuttua keskimäärin noin 37 000 matkustajaa vuorokaudessa vuonna 2040. Pyöräilijöitä ja jalankulkijoita olisi Kruunuvuorensillalla ennusteiden mukaan keskimäärin noin 3 000 vuorokaudessa.

Yleissuunnitelmassa on suunniteltu raitiotie, siihen liittyvät pysäkit ja rakenteet sekä radan toteuttamisen edellyttämät tie- ja katujärjestelyt sillä tarkkuudella, että Kruunusillat-hankkeen kustannuksista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista on riittävät tiedot päätöksentekoa varten.

Kruunusillat-hanke yhdistäisi toteutuessaan raitiotieyhteydellä Laajasalon, Kruunuvuorenrannan ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Samalla luotaisiin uusi nopea reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Yleissuunnitelma on laadittu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston (KSV), Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR), Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) yhteistyönä.
 

Tutustu suunnitelmiin ja anna palautetta

Yleissuunnitelmaan on mahdollista tutustua näyttelytila Laiturilla Kampissa (os. Narinkka 2) sekä internetissä. Yleissuunnitelman lisäksi esillä ovat Nihti–Korkeasaari–Kruunuvuorenranta-osuuden katusuunnitelmaluonnokset.

Palautetta suunnitelmista voi antaa 26.2.2016 asti. Palautetta voi antaa Laiturilla palautelomakkeella tai virtuaalimallin kautta, tai sähköpostitse osoitteeseen kruunusillat@hel.fi

 

Hanke pähkinänkuoressa

Kruunusillat-hanke käsittää Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden sekä sen rakentamiseen ja käyttöön liittyvät järjestelyt. Raitiotie sijoittuu Helsingin keskustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuorenrannan ja Yliskylän välille. Raitiotien lisäksi yhteydessä toteutetaan jalankulkuväyliä ja pyöräteitä. Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme siltaa, joista Kruunuvuorensilta tulee hankkeen toteutuessa olemaan Suomen pisin silta.

Laajasalon asukasmäärän ennustetaan kasvavan nykyisestä 16 000:sta noin 35 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessä. Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva joukkoliikenneyhteys keskustaan. Myös liikenneyhteydet esimerkiksi Korkeasaareen paranevat selvästi hankkeen myötä.

Kruunusillat-hanke täydentää Helsingin joukkoliikenneverkkoa uudella raideliikenteen runkolinjalla. Raitiotieltä on suora vaihto metroon, lähijuniin, laajaan bussiverkostoon sekä keskustan raitiolinjoihin. Hanke edistää osaltaan kestävää liikkumista Helsingissä.

Yhteys on esitetty jo vuoden 2002 yleiskaavassa sekä vuoden 2015 yleiskaavaehdotuksessa. Helsingin kaupunginvaltuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti yhteyttä suunnitellaan raitiotieyhteytenä.

Hankkeessa on käynnissä suunnitteluvaihe eikä hankkeesta ole vielä rakentamispäätöstä.. Kaupunginvaltuuston päätöstä edeltää käsittelyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa, yleisten töiden lautakunnassa, HKL:n johtokunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Rakentamispäätös on valtuustokäsittelyssä näillä näkymin syksyllä 2016.

Tämän hetkisen aikataulutavoitteen mukaisesti yhteyden rakentaminen voisi alkaa vuonna 2018 ja koko yhteys olisi valmis vuonna 2025.

Kruunusillat -hankkeen tunnuslukuja

• Raitiotien pituus noin 10 km
• Pysäkkejä 15 kpl
• Vuoroväli ruuhka-aikana 3-5 minuuttia ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 5-10 minuuttia
• Matka-aika joukkoliikenteellä Rautatieasemalta Kruunuvuorenrantaan nykyisin 35–40 minuuttia, hankkeen toteuduttua 15 minuuttia
• Matka-aika pyöräillen nykyisin 40+ min ja hankkeen toteuduttua 20 minuuttia
• Keskinopeus raitiotiellä 22 km/h. Nykyisin Helsingin kantakaupungin raitioteillä keskinopeus n. 14km/h

 

Lisätiedot:

Koko hanke
projektinjohtaja Ville Alajoki, Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, p. 040 334 7301, ville.alajoki@hel.fi

Raitiotien yleissuunnitelma:
liikenneinsinööri Niko Setälä, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37031, niko.setala@hel.fi

Lisätietoa verkossa:

www.kruunusillat.fi