Kuninkaantammessa alkaa sakka-altaiden kunnostus

Kuninkaantammi
18. maaliskuuta 2016

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen aikanaan käyttämät mutta tarpeettomiksi käyneet sakka-altaat kunnostetaan runsaat puoli vuotta kestävässä urakassa. Kaivutöistä ja maamassojen kuljetuksista aiheutuu ympäristöön tilapäisiä hajuhaittoja, koska altaat sisältävät mm. pitkään hapettomissa oloissa muhinutta orgaanista ainesta. Altaissa ei ole mitään aineita terveydelle vaarallisina pitoisuuksina.

Kuivahtaneet sakka-altaat ovat Kuninkaantammeen nousevan asuntoalueen ja Helsingin Keskuspuiston välissä. Kokonaisuuteen kuuluu kolme allasta, joista kaksi nyt kunnostettavaa ovat noin hehtaarin kokoiset. Kolmen hehtaarin kokoinen Palettilampi kunnostetaan osaksi laajempaa puistoaluetta myöhemmin tehtävän puistosuunnitelman mukaisesti.

Puuta, betonijätettä ja alumiinihydroksidia

Altaat on täytetty sekalaisella maa-aineksella vesilaitoksen työmailta 1980-luvun puolivälistä 2000-luvun vaihteeseen. Täyttömaiden joukossa on paikoin orgaanista ainesta, risuja, oksia, heinää, sammalta ja puuta. Myös muuta romua kuten putken pätkiä, betonia ja kaivojen kansia on altaista poimittu. Alueelta löytyy myös raakaveden puhdistuksessa käytettyä, vaaratonta alumiinihydroksidisakkaa.

Haisevia yhdisteitä ovat erityisesti haihtuvat rasvahapot ja rikkiyhdisteet. Pieninä pitoisuuksina olevista aineista ei ole terveyshaittaa, mutta ne haisevat. Haju muistuttaa mätää kananmunaa tai lantaa. Työmaa-alueelta tulee ajoittain hajuhaittoja 15.4.–15.9.2016.

Kaasut suodatetaan hajuttomiksi

Kunnostustyössä alueelta kaivetaan pois 25 000 kuutiota sekalaista maa-ainesta, johon on sekoittuneena hyytelömäistä alumiinihydroksidia. Haisevan massan sisältämät vedet kerätään puhdistettaviksi. Kunnostuksen jälkeen kaasut suodatetaan hajuttomiksi. Kaivutöiden jälkeen alue peitetään vesi- ja kaasutiiviillä muovikalvolla, jonka päälle tulee istutusmaata ja uutta kasvillisuutta.

Sakka-altaiden kunnostukseen on saatu ympäristöviranomaisen lupa. (Helsingin kaupungin Ympäristönsuojelupäällikön päätös, 21§/18.2.2016).

Työt valmistuvat helmikuussa 2017. Kunnostuksesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Urakoitsijana on VRJ Etelä-Suomi Oy.

Lisätietoja kunnostustyöstä: projektipäällikkö Jukka Väisänen, rakennusvirasto, puh. 09 310 38666, etunimi.sukunimi@hel.fi