Kuninkaantammen arkkitehtikilpailun voittajaksi värikäs suunnitelma

Kuninkaantammi
01. huhtikuuta 2016
Kuninkaantammeen sijoittuvan asuntokorttelin arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittu arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy:n suunnitelma ”Ziggy” sai kiitosta etenkin julkisivujen jäsentelystä ja rytmikkäästi polveilevasta kattomuodosta sekä kuvataiteesta innoituksensa saaneesta värimaailmasta.

TA-Yhtiöihin kuuluva TA-Asumisoikeus Oy järjesti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle sijoittuvan asuntokorttelin suunnittelusta. Voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy:n suunnitelma ”Ziggy”. Suunnitelma sai kiitosta etenkin julkisivujen jäsentelystä ja rytmikkäästi polveilevasta kattomuodosta sekä kuvataiteesta innoituksensa saaneesta värimaailmasta, jotka yhdessä hyvien asuntopohjien kanssa luovat mielenkiintoisen kokonaisuuden. Kutsukilpailuun osallistui neljä arkkitehtitoimistoa.

Kuninkaantammesta halutaan persoonallinen ja vetovoimainen, hyvin toimiva pikkukaupunkimainen asuinalue. Kilpailun tavoitteena olikin löytää Kuninkaantammen henkeen sopiva suunnitteluratkaisu, joka on arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja ratkaisuna toteutuskelpoinen. Tavoitteena olivat lisäksi kohtuuhintaiset ja toimivat asumisratkaisut pien- ja lapsiperheiden tarpeet huomioiden, energiatehokkuus sekä pihan suunnittelussa hulevesien hallinta. Voittaneessa suunnitelmassa nämä tavoitteet toteutuivat.

Helsingin kaupunki on varannut tontin TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen suunnittelua varten. Koska tontti sijaitsee kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla, edellytti kaupunki arkkitehtuurikutsukilpailun järjestämistä. Tontti tulee suunnitella ja toteuttaa kilpailun voittaneen kilpailuehdotuksen mukaisesti tai vähintäänkin siitä ilmenevää laatutasoa ja perusratkaisuja noudattaen. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen kesällä 2017.