Kalasataman ympäristötaidehanke tuo tapahtumia alueelle

Kalasatama
12. huhtikuuta 2016
Vuonna 2015 Kalasatamassa järjestettiin muun muassa Kokemuksellisia kävelykierroksia. Kuva: Esitystaiteen keskus.

Kalasatamaan on luvassa tapahtumantäyteinen loppuvuosi. Kalasataman ympäristötaidehankkeella halutaan parantaa asukkaiden viihtyvyyttä pitkän rakentamisvaiheen aikana ja edistää alueellisen identiteetin muodostumista ja paikallista verkostoitumista. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia. Ympäristötaide rahoitetaan alueen rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.

Ympäristötaidehankkeen vuoden 2016 tapahtumista on käyty tarjouskilpailu. Vuonna 2016 Kalasatamaan hankitaan neljä tapahtumaa tai tapahtumasarjaa noin 40 000 eurolla. Määräaikaan mennessä jätettiin 17 tarjousta. Tarjouksia saivat jättää rekisteröidyt taiteen ja kulttuurin ammattilaisyhteisöt ja -laitokset.

Tarjotuista tapahtumista tilattiin Teatteri ILMI Ö:n vaellusnäytelmä Kalasatama, Gospel Helsingin gospeltyöpaja ja konsertti, Sysinä ry:n RAKSA-tanssi ja Kulttuuriyhdistys Lila ry:n hanke Poiju.

Valitut hankkeet täydentävät hyvin toisiaan. Valinnoissa on huomioitu tarjouskilpailun tavoitteet, Kalastaman alueen kehittämistarpeet sekä eri kohderyhmien ja taiteenalojen välinen tasapaino. Hankkeet edustavat sekä pidempiaikaisia tapahtumallisia hankkeita että osallistavia tapahtumia ja esityksiä.

Valitut hankkeet lyhyesti:

Teatteri ILMI Ö: Vaellusnäytelmä Kalasatama
Vaellusesitys, jossa Kalasataman alueen historia, nykyaika ja tulevaisuus limittyvät toisiinsa. Hanke osallistaa asukkaita monipuolisesti. Kalasatamalaisia kutsutaan osallistumaan kaikkiin esityksen tekovaiheisiin: materiaalin keruuseen, tuotannollisiin tehtäviin, käsikirjoittamiseen ja esiintymiseen.

Gospel Helsinki: Gospelworkshop ja konsertti
Hanke koostuu kaikille asukkaille avoimesta gospeltyöpajasta ja yhteisestä konsertista, jossa ammattilaulajat esiintyvät asukkaiden kanssa. Gospelmusiikki kannustaa ihmisiä yhteiseen toimintaan.

Sysinä ry:  RAKSA – tanssia työmaalla
Ryhmän tavoitteena on viedä nykytanssia perinteisten teatteritilojen ulkopuolelle ja tehdä taidelajista helpommin lähestyttävä. Tanssiesityksiä on kolme, ja niiden lisäksi asukkaita kutsutaan työpajoihin, joissa yhdessä rakennetaan lavasteita ja kylttejä.

Kulttuuriyhdistys Lila ry: Poiju
Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin avulla mahdollistaa Kalasataman asukkaiden juurtumista uudelle asuinalueelleen taidelähtöisten työpajojen ja tapahtumien avulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueella jo toimivien eri organisaatioiden kanssa. Osallistuminen mahdollistaa yhteisiä kokemuksia, elämyksiä ja muistoja, jotka edistävät osallisuutta ja vahvistavat paikallisidentiteettiä.

Ympäristötaideprojektia ohjaa Helsingin kaupungin kaupunginkanslia yhteistyössä taidemuseon, kaupunkisuunnitteluviraston, kulttuurikeskuksen ja rakennusviraston kanssa.