Kuninkaantammessa tehdään arkeologisia tutkimuksia

Kuninkaantammi
20. toukokuuta 2016

Kuninkaantammen alueella tehdään alkukesän aikana arkeologisia tutkimuksia.

Tutkimusalue sijaitsee Kuninkaantammentien ja Kuninkaantammenkierron risteyksessä. Paikalla on Kaarelan–Kårbölen läntiset kaivokset -niminen historiallisen ajan muinaisjäännöskohde, joka on muinaismuistolain rauhoittama.

Kaarelan kaivoksessa ei ole aiemmin tehty arkeologisia tutkimuksia. Kohde tutkitaan ennen alueen rakentamista. Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto on tilannut tutkimukset Museoviraston arkeologisilta kenttäpalveluilta. Kenttätyöt kestävät arviolta noin viikon.

Kaivoskuopat tyhjennetään vedestä ja niiden pohjalla oleva maa-aines ja roskat poistetaan kaivinkoneella. Kuoppien vedet pumpataan ympäristöön Vantaan ympäristökeskuksen luvalla. Tutkimusten vuoksi kaadetaan myös jonkin verran puita. Kenttätöiden päätyttyä kuopat täytetään uudelleen.

Kaarelan–Kårbölen rautamalmiesiintymät löytyivät vuonna 1746. Tuotannollinen kaivostoiminta alkoi vasta vuonna 1836 ja päättyi malmin ehtyessä vuonna 1842. Malmia louhittiin säilyneiden tietojen mukaan noin 100–150 tonnia.
 

Artikkeli yle.fissä: Kaivos ja tykkipatteristo – arkeologit kaivavat historiaa esiin nyt sutien sijaan kauhurilla