Kruunusillat-hanke seuraavaksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn

Uutta Helsinkiä
24. toukokuuta 2016

Kruunusillat-hanke on ollut toukokuussa lautakuntakäsittelyissä. Kesän ja syksyn aikana se on menossa kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli toukokuun alussa Kruunusillat-hankkeen yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmassa kuvataan raitiotielinjasto sekä hankkeeseen myös kuuluvat pyöräily- ja kävelyväylät. Se sisältää hankkeen kustannusarvion.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Saadun asukaspalautteen vuoksi lautakunnassa pohdittiin myös Merihaan pohjoispuolitse kiertävää linjausvaihtoehtoa. Pohjoinen reitti ei kuitenkaan täytä keskustan ja Laajasalon väliselle linjalle asetettuja matka-aikatavoitteita, ja lisäksi se on kalliimpi ja hitaampi toteuttaa.

Raitiotien jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa otetaan kuitenkin huomioon Merihaan ranta-alueen toimivuus, turvallisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet.

Lisäksi toukokuussa Yleisten töiden lautakunta ja HKL-liikelaitoksen johtokunta käsittelivät ns. hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma kertoo, miten ja millä aikataululla yleissuunnitelman kuvaamat asiat toteutettaisiin.

Myös ne päättivät esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle suunnitelman hyväksymistä.

Asia on kaupunginhallituksen käsittelyssä kesän aikana. Valtuustoon se ehtii aikaisintaan elokuun lopuksi.

Syksyllä siis tiedämme, kulkeeko pikaraitiotie vuoden 2026 alussa Laajasaloon.


Ei vain siltoja

Kruunusillat-hanke tarjoaa kasvavalle Laajasalolle sujuvan joukkoliikenneyhteyden keskustaan. Hankkeeseen sisältyy 10 kilometriä raitiotielinjaa, pyöräliikenteen yhteys sekä kävelyteitä ja aukioita. Hanke parantaa yhteyksiä koko Helsingin seudulle osana raideliikenteen runkojärjestelmää ja pyöräilyn baanaverkkoa. Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa, joista Kruunuvuorensilta (n. 1 200 metriä) olisi Suomen pisin silta.