Kuninkaantammessa päästään vertailemaan puu- ja betonitaloja

Kuninkaantammi
24. toukokuuta 2016

Helsingin rakennuslautakunta myönsi 24.5.2016 luvat kahdelle puukerrostalolle ja kahdelle betonikerrostalolle Kuninkaantammeen. Taloista tehdään mahdollisimman samanlaisia, koska niiden rakentamista sekä käyttöä on tarkoitus vertailla. Musiikkitaloon suunniteltu digitaalinen suurnäyttö ei saanut lupaa.
 

Kuninkaantammessa vertaillaan puu- ja betonitaloja 

Kuninkaantammen alueen ensimmäiset puukerrostalot saivat 24.5.2016 rakennusluvan. Samaan aikaan luvan saivat viereisen tontin vastaavat, mutta kivirakenteisena toteutettavat asuinkerrostalot. Hankkeet muodostavat yhdessä korttelin, jonka puitteissa vertaillaan puurunkoisen ja betonirunkoisen asuinkerrostalon eroja suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä käytön aikana. Tutkimushankkeesta vastaa Rakennusliike Reponen Oy ja se kuuluu Helsingin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan.

Tonttien rakennusoikeus on sama, mutta erilaisten rakennejärjestelmien vuoksi puukerrostalosta tulee hiukan korkeampi ja leveämpi. Taidemaalarinkatu 4:ään rakennetaan kaksi nelikerroksista betonitaloa, joissa on 60 asumisoikeusasuntoa. Taidemaalarinkatu 6:en vastaaviin puukerrostaloihin tulee 58 vuokra-asuntoa. Molempia tontteja palvelee yhteinen, maanalainen ja kivirakenteinen paikoitushalli.

Asuinrakennukset on suunniteltu erittäin energiatehokkaiksi. Tämän lisäksi rakennusten katoilla olevat aurinkosähköpaneelit tuottavat 40 % rakennusten tarvitsemasta kiinteistösähköstä.

Tutkimushankkeessa lasketaan molempien tonttien talojen hiilijalanjälki. Rakennusten käytön aikaista seurantaa varten kiinteistöihin asennetaan mittarit lämmitysenergian, sähkön ja veden kulutuksen mittaamiseksi. Myös sisälämpötiloja ja rakenteiden kosteuskäyttäytymistä seurataan. Kaksi vuotta kestävän seurantajakson aikana toteutetaan kaksi asukastyytyväisyyskyselyä.

Hankkeiden rakennuttajina toimivat A-Kruunu Oy sekä Yrjö ja Hanna-säätiö sr. Pääsuunnittelusta vastaa ARK-house arkkitehdit Oy.

Kohteen kuvia saa mediapankista.
 

Muut päätökset

Luvan sai tänään myös muuan muassa viisi matalaa luhtikäytävällistä kerrostaloa, jotka rakennetaan Pihlajamäkeen. Taloihin on suunniteltu yhteensä 75 asuntoa. Helsingin rakennuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että Musiikkitaloon suunniteltu digitaalinen suurnäyttö ei saa lupaa.
 

Lisätietoa

Kokouksen kaikki päätökset on koottu päätöstiedotteeseen. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin rakennusvalvonnan verkkosivuilla.

Rakennuslautakunnan esityslista 10/2016.