Perhekunnantien katusuunnitelmaluonnos esillä

Kuninkaantammi
03. kesäkuuta 2016

Helsingin kaupungin rakennusvirasto aloittaa Perhekunnantien suunnittelun välillä Vanhempientie-Paletinkierto.

Suunnittelun lähtökohtana on Kuninkaantammen etelärinteen asemakaava nro 12166 ja kaupunkisuunnitteluviraston laatima liikennesuunnitelma nro 6194-33. Perhekunnantie rakennetaan joukkoliikennekaduksi, jolla on sallittu vain bussiliikenne. Ajoradan leveys on 4 metriä. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan 3 metriä leveä viherkaista ja 5 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Suunnitteluun liittyviä mittauksia ja pohjatutkimuksia tehdään nykyisten Perhekunnantien, Vanhempientien, Paletinkierron sekä edellä mainittujen katujen lähialueilla kesän aikana.

Katusuunnitelmat valmistuvat elokuussa 2016. Ennen katusuunnitelmien hyväksymistä yleisten töiden lautakunnassa suunnitelmat ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan. 

Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 8.6.-17.6.2016 välisen ajan tällä verkkosivulla ja rakennusviraston asiakaspalvelussa. Mahdollinen palaute tulee antaa projektinjohtajalle 17.6.2016 mennessä.

Perhekunnantien katusuunnitelma (pdf, 261 kt)

Lisätietoja suunnittelusta:
projektinjohtaja Jorma Rajala 
rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
puh. 0500 727 291
jorma.rajala@hel.fi