Helsinki, Tallinna, Tukholma ja Turku linjasivat satamien sähköntarjontaa

Uutta Helsinkiä
12. syyskuuta 2016

Helsingin, Tallinnan, Tukholman ja Turun satamat allekirjoittivat perjantaina yhteisymmärryspöytäkirjan (memorandum of understanding), jossa sovitaan yhteisistä maasähkön tarjoamiseen liittyvistä periaatteista. Tavoitteena on pienentää merenkulkualan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Matkustajasatamat Helsingissä, Tallinnassa, Tukholmassa ja Turussa sijaitsevat kaupunkien keskustassa arvokkailla alueilla. Asuinalueita rakennetaan yhä lähemmäs satamia. Melu, tärinä ja alusten muut päästöt kuitenkin haittaavat nykyisiä ja tulevia asuin- ja työpaikka-alueita. 

Pöytäkirjan allekirjoittajat pitävät maasähkön käyttöä alusten laiturissa ollessa yhtenä mahdollisuutena vähentää tai jopa poistaa näitä meriliikenteen negatiivisia vaikutuksia.

Tallinnan, Helsingin, Tukholman ja Turun satamien yhteiset menettelytavat:

  1. Satamat tarjoavat uusissa maasähkökytkennöissä 11 kV ja 50 Hz sähköä.
  2. Osapuolet yhdessä rohkaisevat muita satamia ja varustamoja mukaan seuraamaan tätä mallia ja suosituksia, jotka koskevat maasähkön standardeja.
  3. Osapuolet jatkavat työtä satamatoimintojen ja merenkulkualan ympäristövaikutusten minimoimiseksi Itämerellä.

Lisää aiheesta
Helsingin Satama