Leikkipuisto Mustakiven kunnostus alkaa

Vuosaari
26. syyskuuta 2016

Helsingin kaupungin rakennusvirasto aloittaa Vuosaaressa leikkipuisto Mustakiven kunnostustyöt lokakuun aikana.

Leikkipuiston toimintoja jäsennellään uudelleen, sinne rakennetaan erilliset alueet isoille ja pienille lapsille. Leikkivälineet uusitaan pääosin. Iso laiva säilytetään. Kahluuallas kunnostetaan ja kahluualtaan alue erotetaan muista leikkialueista matalalla aidalla.

Leikkipuiston korkeaksi kasvanut syreeniaita vaihdetaan osin matalaan pensasaitaan näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Puiston eteläpäässä ja itäpuolella kasvavien mäntyryhmien alta poistetaan ränsistyneet pensaat ja puiden alle tulee nurmikkoa. Poistetut ja huonokuntoiset puut uusitaan.

Myös leikkipuiston valaistusta täydennetään, ja perusvalaistuksen lisäksi rakennetaan tunnelmavalaistus.

Leikkipuisto on rakentamisen ajan normaalisti käytössä.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017.

Lisätiedot: projektipäällikkö Petra Rantalainen, puh. 09 310 39795