Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan suunnitelmat keskusteluun

Uutta Helsinkiä
10. lokakuuta 2016

Hakaniemenrantaan ja Sörnäisten rantatien varteen suunnitellaan asuntoja noin 2 500 asukkaalle. Hakaniemensilta korvataan uudella sillalla, jolloin tilaa vapautuu täydennysrakentamiselle. Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys tulee kulkemaan alueen läpi keskustaan. Suunnitelmista keskustellaan verkossa sekä asukastilaisuudessa 19. lokakuuta.

Kaavaluonnos esittää Hakaniemenrantaan ja Sörnäisten rantatien varteen yhtätoista uutta asuinkorttelia, joihin syntyisi asuntoja noin 2 500 uudelle asukkaalle. Asuinkerrosalaa muodostuu noin 138 000 kerrosneliötä. Lisäksi alueelle on suunniteltu hotellia sekä liike- ja toimitilaa. Hotellista on käynnistynyt suunnittelukilpailu.

– Kruunusillat-pikaraitiotieyhteys kulkee tulevaisuudessa Kalasataman Nihdistä Hakaniemenrannan kautta kohti keskustaa. Se määrittää pitkälti maankäyttöä ja rakentamisen aikataulua alueella, kertoo arkkitehti Perttu Pulkka kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Kruunusillat-pikaraitiotien pysäkkejä on suunniteltu Merihaan ja Hakaniementorin kohdille.

– Merihaan pysäkki sijaitsee asukkaiden toiveiden mukaisesti lähempänä Hakaniementoria. Sijainti vapauttaa tilaa rannan oleskelualueelle ja lisäksi huoltoyhteydet on helpompi järjestää, Pulkka kertoo.

Alueelle on suunniteltu kahdeksankerroksisia kortteleita, joihin liittyy myös korkeampia osia. Sörnäisten rantatien varteen on suunniteltu korkeimmillaan 16-kerroksisia rakennuksia. Sörnäisten rantatien linjausta muutetaan niin, että uudet asuinkorttelit mahtuvat tien ja Suvilahden rannan väliin. Sörnäisten rantatie muuttuu rakentamisen myötä kaupunkimaisemmaksi.

Tavoitteena on, että alueesta muodostuu kiinteä osa kantakaupunkia ja Hakaniemeen syntyy yksi Helsingin joukkoliikenteen solmukohdista. Suvilahden ja Siltavuorensalmen rannat on tarkoitus saada paremmin kaupunkilaisten käyttöön. Vesireittiliikenne lähellä Hakaniementoria sijaitsevilla rannoilla lisääntyy.

Hakaniemen silta on elinkaarensa päässä ja se tullaan korvaamaan uudella. Uusi silta on linjattu nykyisen sillan itäpuolelle ja nykyistä matalammalle niin, että se liittyisi katuihin tasoristeyksillä nykyisten ramppien sijaan.

– Vanhan sillan rampeilta vapautuu tilaa täydennysrakentamiseen ja Kirjanpuiston laajentamiseen Kruununhaassa, kuvailee Pulkka.

Sillan uusiminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2020, jolloin se olisi valmis Kruunusillat-raitiotieyhteyden avautuessa vuonna 2024. Rakennusvirasto tutkii suunnitteluideoita Hakaniemensillasta ja Merihaka–Nihti-sillasta. Pikaraitiotieyhteys sekä täydennysrakentaminen vaativat maantäyttöjä alueella.

Kaavaluonnos on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan marraskuussa 2014 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan maankäytöstä on tilattu konsulttityöt. Lisäksi alueelle on tehty muun muassa liikennekaaviot ja julkisten ulkotilojen ideasuunnitelma. Kaavaluonnokseen liittyy myös uutta nimistöä, esimerkiksi Signe Branderin terassi, Väinö Vähäkallion ranta ja Miina Sillanpään katu.

Kaavatyön aikana kaupunkilaisten kanssa on keskusteltu Laiturin tapahtumissa, Instawalk-valokuvauskävelyllä, Kulttuurisaunalla sekä Flow Talks -tapahtuman työpajassa.

Suunnitelmat keskustelussa verkossa ja 19. lokakuuta tilaisuudessa

Suunnitelmia esitellään ja niistä kerätään palautetta 4. marraskuuta asti verkkokeskustelussa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/hakaniemenranta. Keskustelutilaisuus suunnitelmista järjestetään keskiviikkona 19.10. klo 18–20 Info- ja näyttelytila Laiturilla. Tapahtuma Facebookissa.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 4.11. asti info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2), Kallion kirjastossa (Kolmas linja 11) sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet pyydetään lähettämään viimeistään 4.11.2016 Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan on tarkoitus käsitellä kaavaluonnosta joulukuussa 2016. Kaavaehdotus tulisi lautakuntakäsittelyyn loppuvuodesta 2017.

Lisätiedot: arkkitehti Perttu Pulkka, p. (09) 310 37465, etunimi.sukunimi@hel.fi

Kerro kantasi -verkkokeskustelu suunnitelmista

Hankkeen suunnitteluaineistot nähtävillä

Kuulumisia FlowTalks-työpajasta

Seuraa suunnittelua uutiskirjeellä

Kruunusillat-hankkeen verkkosivut