Jakomäen sydämen allianssisopimus allekirjoitettu

Raide-Jokeri
14. lokakuuta 2016

Jakomäen keskiosan päiväkodeille, peruskoululle ja nuorisotalolle suunnitellaan uusia tiloja, joissa myös monipuolinen asukastoiminta on mahdollista. Lisäksi alueelle kaavaillaan uusia asuntoja. Helsingin kaupunki, NCC ja Optiplan allekirjoittivat tällä viikolla hankesopimuksen Jakomäen keskiosan kehittämisestä.

Helsingin kaupungin, rakennusyhtiö NCC:n ja suunnittelutoimisto Optiplanin muodostaman Jakomäen sydän -allianssin tehtävänä on kehittää Jakomäen keskiosaa ja sen palvelurakennuksia. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa viiden erillisen koulu-, päivähoito- ja nuorisotalo-rakennuksen peruskorjauksen sijasta yksi hanke 30 miljoonan euron tavoitehinnalla. Helsingin suunnitelmissa on keskittää toiminta yläkoulun rakennuksen yhteyteen.

Yhteistyössä ryhmä etsii parasta tapaa yhdistää ja uudistaa tilat, joissa Jakomäen peruskoulu, päiväkodit Kotilo ja Naava, leikkipuisto Jakomäki, Jakomäen nuorisotalo sekä uimahalli toimivat. Somerikkopolku 6:ssa sijaitseva yläkoulu aiotaan joko peruskorjata, jolloin rakennusta myös laajennettaisiin, tai vaihtoehtoisesti korvata kokonaan uudisrakennuksella. Koulu- ja päiväkotitoiminnalta vapautuville tonteille kaavaillaan 100-500 uutta asuntoa.

Ideoita alueen ja tilojen kehittämiseen on pyydetty myös alueen asukkailta ja toimijoilta vuosi sitten pidetyssä Jakomäen sydän -tulevaisuustyöpajassa. Asukkaat pääsevät osallistumaan myös ensi keväänä arkkitehtuurikilpailun tulosten kommentointiin.

Arkkitehtuurikilpailuun ilmoittautuminen marraskuussa

Alueen uudistamisen toteutustapa ratkeaa arkkitehtuurikilpailun jälkeen, jonka tuloksena laadittava hankesuunnitelma viedään aikanaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Ilmoittautuminen arkkitehtuurikilpailuun alkaa tämän vuoden marraskuussa. Kilpailun pohjalta laaditaan alueelle myös asemakaavan muutos. Tavoitteena on, että uudet tilat koululle, päivähoidolle ja nuorisotoimelle valmistuvat vuonna 2020.  Kaupunki uudistaa Jakomäen keskiosaa myös laajemmin, sillä rakennushankkeen lisäksi on tarkoitus kehittää virkistysalueita ja parantaa liikennejärjestelyjä.

Yhteistyöllä parempaan lopputulokseen

Jakomäen keskiosaa kehitetään niin sanotulla allianssimallilla, jossa kaupunki toimii yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa hankkeen ideavaiheesta toteutukseen.  Kiinteistölautakunta valitsi hankkeen toteuttajakumppaniksi NCC:n ja Optiplanin muodostaman ryhmittymän, jonka on tarkoitus rakentaa myös asunnot.

Sen sijaan, että huonokuntoiset koulut ja päiväkotirakennukset peruskorjattaisiin erikseen, kaupunki valitsi ryhmän etsimään ja toteuttamaan parhaan mahdollisen vaihtoehdon tilojen peruskorjaukselle, laajennukselle tai uudisrakentamiselle. Kokonaisvaltaisen tilojen ja toimintojen uudistamisen lopputuloksena odotetaan uusia, monikäyttöisiä julkisia palvelutiloja. Samalla saadaan tilaa rakentaa uusia asuntoja vanhojen, huonokuntoisten palvelurakennuksten tilalle.

Jakomäen sydän Uutta Helsinkiä -sivuilla

Seminaari arkkitehtuurikilpailuun osallistumisesta kiinnostuneille järjestetään 15.11.2016 klo 13 info- ja näyttelytila Laiturilla. Kutsukilpailun hankintailmoitus julkaistaan 1.11. TED-tietokannassa osoitteessa ted.europa.eu. Hankintailmoituksen liiteasiakirjat ja kilpailuohjelma ovat ladattavissa 1.11. alkaen osoitteesta www.tilakeskus.fi

Ennakkotietoa kilpailusta