Kampustyömaan langat käsissä

Myllypuro
18. lokakuuta 2016

Kaupungin tilakeskuksesta löytyy taustajoukko, joka pitää Metropolian Myllypuron kampushankkeen hyppysissään.

Myllypuron työmaan alkupamaus jysäytettiin vuoden 2016 maaliskuussa, mutta itse projekti lähti käyntiin jo syksyllä 2013, kun hankesuunnittelu alkoi kiinteistöviraston tilakeskuksessa projektinjohtaja Tarja Lehdon vetämänä. Toukokuussa 2015 kaupunginvaltuusto sitten hyväksyi hankesuunnitelman, jossa määritellään kampusprojektin yleiset puitteet ja muun muassa rakentamisen laajuus, aikataulu ja kustannukset.

Rakentamisen päästyä käyntiin puikkoihin on tarttunut projektipäällikkö Mika Malkki, samalla kun hankesuunnittelusta vastanneen Tarja Lehdon rooli on vähenemään päin.  

Osaajat tekevät osansa

”Minun tehtäväni on tilaajan roolissa vetää toteutusvaihe läpi ja huolehtia siitä, että kokonaisuus etenee, aikataulu pitää ja budjetissa pysytään. Hankkeessa on mukana iso joukko osallisia ja yhteistyökumppaneita, joiden tarpeita ja toiveita pitää sovitella yhteen. Tuleva käyttäjä eli Metropolia on tietysti aivan keskeinen kumppani. Myös tilakeskuksen sisällä meillä on tiivis yhteistyö esimerkiksi sähkö- ja LV-asiantuntijoiden kanssa”, Mika Malkki kertoo.

Työmaalla projektipäällikkö käy vähintään kerran kuussa työmaakokouksissa, mutta käytännössä useamminkin.  Malkki on koulutukseltaan rakennusinsinööri ja sanoo ottavansa joskus kantaa teknisiinkin kysymyksiin. ”Kaikkiin nyansseihin ei auta puuttua. Täytyy luottaa ihmisiin ja heidän osaamiseensa.”

”Työhöni kuuluu myös huolehtia erilaisista käytännön asioista. Valmistelen kilpailutusasiakirjoja, osallistun tarjousvertailuun ja toimitan kiinteistöyhtiölle aineistoa päätöksentekoa varten.” Vaikka tilakeskus toimii käytännössä rakennuttajana, muodollisesti rooli kuuluu kaupungin omistamalle Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle, joka on myös tulevan kampuksen omistaja.

Metro sukeltaa kampuksen alle

Myllypuron kampukselle sijoittuvat Metropolian opetusohjelmista sosiaali- ja terveysala sekä rakennus- ja kiinteistöala. Lisäksi tiloihin muuttavat ammattikorkeakoulun johto ja keskitetyt yhteiset toiminnot. Huonepinta-alaa tulee runsaat 40 000 neliömetriä ja kokonaiskustannukset ovat 165 miljoonaa euroa.

”Tämä on laaja, erilaisista osista koostuva rakennusprojekti ja siksi monella tapaa kiinnostava,” Malkki sanoo. ”Tontti rakennetaan tiiviisti ja sijainti tuo omat haasteensa, sillä nyt rakennetaan osittain metroradan päälle. Metron pitää kuitenkin kulkea koko ajan, joten töitä joudutaan jonkin verran tekemään myös yötöinä.”

Projektipäällikön osaamiseen kuuluu hallita monenlaisia rakennushankkeita, myös korjausrakentamista. Mika Malkilla on tällä haavaa hoidossaan kampustyömaan lisäksi parikymmentä muuta projektia. ”Omalla tavallaan mielenkiintoisia ovat esimerkiksi Sofiankatu nelosen peruskorjaus, samoin kuin Maunula-talo, joka on kaupunginkirjaston, työväenopiston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteiskäyttöön tuleva uudisrakennus.”

Myllypuron kampuksen kimpussa Malkki ahertaa vuoteen 2019, jolloin työ on kokonaisuudessaan valmis. Itse asiassa homma ei pääty siihenkään: ”Projekti pysyy valvonnassani sen jälkeen vielä takuuajan eli kaksi vuotta rakennuksen käyttöönotosta.”

Kampusviestintää kimpassa

Kaupunki ja Metropolia huolehtivat yhteistyössä Myllypuron kampushankkeen viestinnästä. Käytännön viestintää suunnittelevat ja toteuttavat tilakeskuksen tiedottaja Sari Korolainen ja Metropolian viestintäsuunnittelija Anna-Maija Vesa.

”Tiedotamme näkyvämmin aina kun työmaalla tapahtuu jotain tärkeää tai töissä käynnistyy uusi vaihe”, Korolainen kertoo. Kaksikon idea oli esimerkiksi liittää kampuksen peruskiven muuraus syyskuussa osaksi Myllypuro-päivän ohjelmaa ja kutsua asukkaat mukaan juhlimaan tapahtumaa. 

”Urakoitsijoiden vastuulla on tiedottaa lähiympäristön asukkaille ja yrityksille rakennustöiden aiheuttamista häiriöistä”, Sari Korolainen muistuttaa. 

 Patrik Lindström