Salmenkallio selvitysalueeksi uudessa yleiskaavaehdotuksessa

Östersundom
20. lokakuuta 2016
Kuva: Patrik Lindström

Uuden yleiskaavaehdotuksen valmistelu etenee Östersundomin pohjoisen metrolinjauksen pohjalta. Ratkaisua on työstetty Natura-arvioinnin yhteydessä, ja käynnissä ovat myös muun muassa luontovaikutusten arviointi, liikennejärjestelmäselvitys, metron rakennettavuus- ja kustannusselvitys, kaupan selvitys sekä kokonaistaloudellinen selvitys.

Metrolinjauksen lisäksi uutena ajatuksena kaavassa on jättää lähimpänä luonnonsuojelualueita olevat alueet Salmenkalliossa selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan myöhemmin eri kaavalla. Muualla rakentamisen tehokkuutta on monin paikoin nostettu, ja kerrostalovaltaisen alueen osuus on kasvanut.

Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta vaihtoehtoisesta sijaintipaikasta ollaan esittämässä lähimpänä nykyistä Landbon moottoritieliittymää sijaitsevaa vaihtoehtoa. Valinta perustuu ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksiin sekä toiminnalliseen tarkasteluun.

Kaavaehdotus valmistuu alkuvuodesta ja Östersundom-toimikunta päättää sen nähtäville asettamisesta. Ehdotus olisi nähtävillä arviolta maaliskuussa. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään esittelytilaisuuksia, ja kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen. Tämän hetken valmistelutilannetta esitellään syksyllä niille asukkaille ja maanomistajille, joita mahdolliset muutokset eniten koskevat.

Yhteinen Östersundom -verkkosivut