Laivojen jätevedet jätetään Helsingissä yhä useammin maihin

Jätkäsaari
15. joulukuuta 2016

Helsingin sataman asettama hintakannustin on tuottanut tuloksia: päättyneellä risteilykaudella jo 90 prosenttia satamassa vierailleista aluksista jätti jätevetensä maihin. Lainsäädäntö mahdollistaisi yhä myös jätevesien pumppaamisen mereen 12 meripeninkulman päässä rannasta.

Kannustaakseen jätevesien maihin pumppaamista, Helsingin Satama asetti vuosi sitten aluksille hintakannustimen. Se takaa sataman maksuista tuntuvan alennuksen, mikäli alus jättää jätevettä Helsingissä. Jätevesien satamaan jättäminen kasvoi 10 prosenttiyksikköä viime vuoteen nähden.

– Nyt ollaan jo lähes parhaassa mahdollisessa tuloksessa, Helsingin Sataman matkustajaliikenteen johtaja Kari Noroviita toteaa.

Käytännössä kaikilla aluksilla ei ole tarvetta jättää jätevettä joka satamassa, vaan ne ovat voineet tehdä sen jo edellisessä satamassa tai tulevat tekemään sen seuraavassa, mikäli jätevesitankeissa on tarpeeksi kapasiteettia.  Itämerellä liikennöi edelleen myös joitakin vanhempia aluksia, joille kaiken jäteveden jättäminen maihin on lähes mahdotonta, koska niiden tekniset mahdollisuudet jätevesien varastointiin ovat suppeat.

Kansainvälisille risteilyaluksille on maailmanlaajuisesti tulossa voimaan säädökset, joiden mukaan 2019 alkaen uusien alusten on jätettävä jätevedet maihin. Vuonna 2021 säädös laajenee koskemaan myös vanhoja aluksia.