Vuosaaren sataman rakentaminen vaikutti vain vähän alueen linnustoon

Vuosaari
15. joulukuuta 2016
Vuosaaren satama rakennettiin alle kolmensadan metrin päähän Natura 2000 -alueesta. Kuva: Pertti Nisonen

Vuosaaren sataman rakentamisella oli vain vähäinen vaikutus viereisen Natura -alueen linnustoon, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. Lintukantojen muutoksiin osallisiksi arvioidaan ilmastonmuutosta ja muita yleisesti Etelä-Suomen linnustoon vaikuttavia syitä.

Tutkimustulosten mukaan sataman rakennustyöt muuttivat paikallisesti ympäristöä, ja rakentamisen alta tuhoutui lintujen pesimäpaikkoja. Rakentamisella oli kuitenkin vain vähäinen vaikutus viereiselle Natura 2000 -alueelle.

Vuosaaren satama rakennettiin alle kolmensadan metrin päähän Natura 2000 -alueesta. Helsingin yliopistossa väittelevä Rauno Yrjölä teki työryhmänsä kanssa vuosina 2001–2011 laskentoja metsä- ja peltoalueilla, merenlahdilla sekä saaristossa ja vertaili lintukantojen muutoksia eri alueilla. Samalla hän arvioi, mikä vaikutus sataman rakentamisella oli mahdollisiin muutoksiin.

Helsingin Sataman tiedote