Kruunusillat-hanke sai ensimmäisen ympäristölupansa

Uutta Helsinkiä
05. tammikuuta 2017

Aluehallintovirasto on 5.1.2017 myöntänyt Helsingin kaupungille luvan Kruunusillat-hankkeen Nihti-Kruunuvuorenranta osuuden kahden sillan rakentamiseen, merialueen ruoppaamiseen ja täyttämiseen sekä tarvittaviin rantarakenteisiin. 

Nihdin (Sompasaari) ja Korkeasaaren välinen Finkensilta on 9-aukkoinen jännitetty betoninen palkkisilta, jonka kokonaispituus on noin 300 metriä. Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan välinen Kruunuvuorensilta on yksipyloninen vinoköysisilta, jonka kokonaispituus on noin 1,2 kilometriä.

Lupapäätöksen mukainen rakentaminen voidaan  aloittaa aluetta koskevan asemakaavan saatua lainvoiman.  

Kruunusillat-hanke tarjoaa kasvavalle Laajasalolle sujuvan joukkoliikenneyhteyden keskustaan. Hankkeeseen sisältyy 10 kilometriä raitiotielinjaa, pyöräliikenteen yhteys sekä kävelyteitä ja aukioita.

Hanke parantaa yhteyksiä koko Helsingin seudulle osana raideliikenteen runkojärjestelmää ja pyöräilyn baanaverkkoa.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa, joista Kruunuvuorensilta (n. 1 200 metriä) tulee olemaan Suomen pisin silta.