Rastilaan Vuoden Betonirakenne -palkinto

Vuosaari
20. tammikuuta 2017
Rastilan metroaseman vieressä sijaitseva Asunto Oy Helsingin on näyttävä maamerkki Vuosaareen saavuttaessa. Kuva: Anders Portman

Vuosaaressa, Rastilan metroaseman vieressä sijaitseva Asunto Oy Helsingin Viuhka on palkittu vuoden 2016 betonirakenteena vaativasta ja innovatiivisesta arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta.

Tornimainen asuinkerrostalo on näyttävä maamerkki Vuosaareen saavuttaessa. Betonin käytöllä ja kaikkien osapuolten toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus. Suunnitteluyhteistyön tuloksena on syntynyt myös uusia betonirakenteisia tuote- ja toteutusinnovaatioita.

Asunto Oy Helsingin Viuhkan suun­nittelu on tehty tietomallintamalla sekä pitkälle esivalmistettuja rakennusosia hyödyntämällä. Betonia on käytetty monipuolisesti. Materiaalin mahdollisuudet tulevat esiin niin rakenteissa kuin julkisivuissa.

Rakennuksessa on esivalmistettu runkorakenne. Välipohjat on tehty esijännitetyistä, tavanomaista leveämmistä massiivivälipohjalaatoista. Tällä tuotekehityksellä on nopeutettu työmaalla tapahtuvaa elementtiasennusta. Valmiissa, äänen eristystä painottavassa ja mittatarkassa rakenteessa on saatu vähemmän sisätiloissa näkyviä elementtisaumoja.

 Anders Portman

Välipohjien tekniikkalaattoihin on asennettu valmiiksi putki- ja viemäröintitekniikka. Raken­nuksen talotekniikan pystynousut on sijoitettu tekniikkaseiniin, jotka ovat samalla osa rakennuksen kantavaa ja jäykistävää runkorakennetta. Talotekniikan integroinnilla runkorakenteeseen on saatu vähennettyä työmaan tahdistavia työvai­heita.

Rakennushankkeessa on kehitetty uusi parvekeratkaisu: ”noppaparveke”, joka valetaan valkobe­tonista yhtenä kappaleena. Parvekkeen vesieristykset, vedenpoistoputket ja pellitykset asennetaan elementtitehtaalla valmiiksi. Rakenteellisesti parveke toimii ulokeparvekkeen tavoin. Parvekemalli on otettu käyttöön nyt muissakin kohteissa.

Betonielementtitalon sandwich-ulkoseinien pinnoissa on käytetty sileää valkobetonia, graafista betonia ja maalattua pintaa. Katujulkisivujen noppaparvekkeet elävöittävät katumaisemaa ja erilaiset pintastruktuurit heijastavat valoa ja varjoja kiinnostavalla tavalla.

Palkintoperustelujen mukaan Asunto Oy Viuhka myös sopeutuu ja samalla uudistaa hyvin ympäristöään. Voittanut kohde on esimerkki siitä kunnianhimosta, jossa säädellyn vuokra-asuntotuotantokohteen puitteissa on kokonaisvaltaisesti kehitetty uutta ja innovatiivista asuntoarkkitehtuuria ammattitaitoisen rakennuttajan tuella. Se on osoitus ammattitaitoisesta rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteutuksesta, jossa hankkeen kaikki osapuolet ovat tehneet rakentavaa yhteistyötä.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:
Rakennuttaja: VVO-Yhtymä Oyj, Rakennuttamisyksikkö
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy
Rakennesuunnittellu: Sweco Rakennetekniikka Oy
Pääurakoitsija: Fira Oy
Betonielementtitoimittajat: Parma Oy ja Betonimestarit Oy

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjestää Betoniteollisuus ry.