HSL tutki perusteellisesti Helsingin seudun tavaraliikennettä

Vuosaari
24. tammikuuta 2017

Vuosaaren satamasta lähtee päivittäin noin 1 100 tavaraliikenteen kuljetusta, ja puolet niistä suuntautuu muualle kuin pääkaupunkiseudulle. Muun muassa tuollaisen tiedon voi poimia HSL:n tutkimuksesta, joka selvitti Helsingin seudun tavaraliikenteen määriä ja suuntia laajemmin kuin aikaisemmat tutkimukset.

HSL selvitti Helsingin seudun tavara-autoliikennettä teettämällä Helsingin seudun logistiikka-alueilla ja satamissa kolme tavaraliikenteen tutkimusta ja vielä erillisen jakeluliikenteen GPS-tutkimuksen.

”Tutkimukset ovat perusteellisimmat, mitä Helsingin seudun tavaraliikenteestä on tähän mennessä tehty”, HSL:n Liikennejärjestelmä ja tutkimukset –osaston johtaja Sini Puntanen sanoo. ”Tavoitteena oli koota tietoa sekä tavaraliikenteen määristä, koostumuksesta että suunnista. Tietoja käytetään Helsingin seudun liikenne-ennustemallin kehittämisessä sekä elinkeinoelämän kuljetuksin liittyvässä liikennejärjestelmätyössä. Aineistot kerättiin vuosina 2012-2013.”

Kolme tavaraliikenteen tutkimusta keskittyivät etupäässä kuorma-autoliikenteeseen. Mukana oli yhteensä 25 kuljetusten kannalta keskeistä aluetta, Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristö Kehä III:n varressa, Helsingin tavara- ja matkustajasatamat sekä logistiikka- ja yritysalueita eri puolilta pääkaupunkiseutua ja Keski-Uuttamaata. Menetelminä olivat yrityskyselyt, tienvarsihaastattelut ja liikennelaskennat.

Tutkimukset kertovat muun muassa sen, että lentoaseman ympäristöstä ja Hyrylästä lähtee yhteensä noin 5 000 ja Helsingin matkustajasatamista noin 700 tavarakuljetusta päivässä. Lentoaseman ympäristöstä ja Hyrylästä lähtevistä kuljetuksista suuntautuu pääkaupunkiseudulle 70 prosenttia ja Helsingin matkustajasatamista lähtevistä kuljetuksista 45 prosenttia.

Tutkimuksista käy selville myös esimerkiksi se, että Vuosaaren sataman tavaraliikenne painottuu alkuviikkoon ja matkustajaliikenne loppuviikkoon siinä missä Jusslan ja Juvanmamin ja Virkamiehen alueilla tavaraliikenne on tasaista viikon eri päivinä. Tuupakassa ja Hyrylässä suunnalla liikenteen määrät vaihtelevat paljon viikonpäivittäin, mutta syy ei tutkimusaineistosta selvinnyt.

GPS-tutkimus selvitti jakeluautojen kulkua

Kun jakeluliikenteen kuljettajat kommentoivat GPS-tutkimuksessa Helsingin seudun liikennettä, se sujui heidän mielestään hyvin ruuhka-aikoja lukuun ottamatta. Ongelmina kuljettajat mainitsivat etenkin tietyömaiden aiheuttamat haitat sekä pysäköintipaikkojen puuteen Helsingin keskustassa.

Tutkimus selvitti jakeluautojen reittejä ja niiden kulkua muun liikenteen seassa. Mukana oli Helsingin seudun jakeluliikennettä hoitavia yrityksiä, ja kaiken kaikkiaan 41 kuorma-autoa ja 25 pakettiautoa varustettiin päiväksi paikannuslaitteella. Kuljettajat myös merkitsivät ajonsa päiväkirjaan.

Tutkimuksessa mukana olleista pakettiautoista vajaa puolet kuljetti pääasiassa postia, paketteja tai muuta paperitavaraa. Kuorma-autojen suurin yksittäinen tuoteryhmä olivat elintarvikkeet.
Pakettiautojen reitit rajoittuivat lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle ja viidennes pelkästään Helsingin kantakaupungin alueelle. Kuorma-autojen reiteistä kolmannes ulottui myös muualle Helsingin seudulle.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan