Vuosaaren keskustan kaavoitus alkaa lukion tontilla

Vuosaari
02. helmikuuta 2017
Vuosaaren keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren lukion tontista. Kuva: Helsingin kaupunkimittausosasto ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Vuosaaren keskustaan laaditaan asemakaavaa uudelle lukiorakennukselle. Kaava on ensimmäinen metroaseman ympäristön tulevista asemakaavamuutoksista. Suunnittelija on tavattavissa Itä-Helsingin kaavapäivässä 7. helmikuuta.

Vuosaaren lukion suunnitellaan siirtyvän uusiin tiloihin joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen osaksi käveltävää ja elämyksellistä keskustaympäristöä. Metroaseman lähelle Ulappasillan pohjoispäähän sijoittuva lukion tontti on nykytilassaan rakentamaton.

Opetusvirasto laatii lukion tarkempia suunnitelmia tähdäten rakennuksen valmistumiseen vuoden 2022 aikana. Lukiota suunnitellaan 900 opiskelijalle väestöennusteen tuleva opiskelupaikkatarve huomioiden. Lukion oppimisympäristöt suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden oppimisen tarpeita, ja tilat ottavat huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat. Opetustiloista suunnitellaan monikäyttöiset ja muunneltavat. 

Tilojen ilta- ja viikonloppukäyttö tarjoaa mahdollisuuksia alueen yhdistysten toiminnalle. Lasten ja nuorten taiteen perusopetukselle varataan tiloja. Myös liiketilojen ja asumisen mahdollisuuksia lukiorakennuksen yhteydessä tutkitaan.

Vuosaaren keskustaa ja metroaseman ympäristöä suunnitellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan marraskuussa hyväksymien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi.

Keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren lukion tontista. Keskusta-alueen kehittämisestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. Kilpailun valmistelut alkavat keväällä ja kilpailu on tarkoitus järjestää syksyn 2017 aikana. Kilpailun tuloksia tullaan soveltamaan keskusta-alueen suunnittelun jatkuessa alueen asemakaavojen laadintaan.

Hankkeen suunnittelija on tavattavissa Itä-Helsingin kaavapäivässä Itäkeskuksen kulttuuritalo Stoan musiikkisalissa tiistaina 7. helmikuuta kello 15–19.

Vuosaaressa käynnistyy lisäksi Halkullanniemen länsiosan ja Nuottasaaren kaavoitus. Kaavapäivässä voi tutustua myös Vuosaaren muihin kaavahankkeisiin ja itä-Helsingin suunnitelmiin.
 
Vuosaaren keskustan ja lukion tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muuta aineistoa on esillä 6.2.–3.3.2017 Vuotalon kirjastossa (Mosaiikkitori 2) sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi tutustua myös info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (Narinkka 2). Kirjalliset mielipiteet pyydetään esittämään viimeistään 3.3.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Vuosaaren lukion tontin kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2017. Muiden asemakaavaehdotusten arvioitu esittelyajankohta on keväällä 2018 ja keväällä 2019.

Lisää aiheesta:

Suunnitteluaineistot: Vuosaaren keskusta ja lukion tontti

Suunnitteluaineistot: Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet

Itä-Helsingin kaavapäivässä kattava katsaus suunnitelmiin