ATT:n vuoden 2016 työmaa on Puu-Myllypurossa

Myllypuro
03. helmikuuta 2017
Palkittu kohde Ryynimyllynkatu 2:ssa on osa Puu-Myllypuroa. Kuva: ATT.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT on valinnut vuoden 2016 työmaaksi kohteen Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2.

Palkittu kohde on osa ATT:n rakennuttamaa Puu-Myllypuroa. Alue on esimerkki hyvin onnistuneesta modernista puutaloalueesta. ATT on rakennuttanut alueelle 217 asuntoa ja rakennustyöt ovat käynnistymässä vielä yhdessä asumisoikeus- ja hitashankkeessa.

Asuntotuotantotoimisto auditoi kohteiden valmistumisvaiheessa pidettävissä johdon katselmuksissa työmaiden työturvallisuustason, henkilöstön perehdyttämisen, harmaan talouden torjuntatoimien käytön, aikatauluhallinnan sekä laadunvarmistuksen tason. Vuoden 2016 aikana auditoitiin 12 valmistunutta uudis- ja peruskorjauskohdetta.

Viime vuosina on havahduttu erityisesti työturvallisuuden merkityksen tiedostamiseen. Työmaan täytyy torjua tehokkaasti harmaata taloutta ja laatu on varmistettava sopimuksen mukaisesti. Vaatimusten täyttyminen on todennettava ja dokumentoitava.

Palkittu kohde:

  • Helsingin kaupungin asunnot Oy Ryynimyllynkatu 2. 
  • Kohteessa on 33 korkotuettua vuokra-asuntoa.
  • Kohde on valmistunut 31.5.2016.
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.
  • KVR-urakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
  • Vastaava työnjohtaja: Tero Voutilainen

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa Helsinkiin kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-omistusasuntoja sekä sääntelemättömiä omistusasuntoja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Asuntotuotantotoimiston tavoitteena on käynnistää vuosittain 1 500 uuden asunnon rakennuttaminen. Uudistuotannon lisäksi ATT peruskorjaa kaupunkikonsernin omistamia asuntoja.