Katujen ja vesihuollon rakennustyöt haittaavat liikennettä Kalasatamassa 6.2. alkaen

Kalasatama
03. helmikuuta 2017

Kalasatamassa sijaitsevissa Capellan kortteleissa tehdään katujen ja vesihuollon rakennustöitä. Työt alkavat 6.2.2017 ja kestävät alkusyksyyn 2017.

Töitä tehdään Capellan puistotien, Verkkosaarenkadun, Tukkutorinkujan, Kalasatamankadun ja Hermannin rantatien katualueilla sekä kahdella korttelialueella.

Rakennustyöt käsittävät maaleikkaus- ja louhintatöitä, teräsponttiseinien lyöntiä, paalutus- ja paalulaattatöitä, penkereiden ja rakennekerrosten täyttötöitä sekä Hermannin Rantatiellä uuden katupäällysteen kivi- ja asfaltointitöitä. Lisäksi tehdään pilaantuneen maan kunnostustyötä.

Rakennustöiden vuoksi alueella on kiertotiejärjestelyjä. Hermannin rantatien katualue suljetaan pääosin liikenteeltä työn ajaksi. Työnaikaiset yhteydet kiinteistöihin järjestetään.

Kartta liikennejärjestelyistä.

Rakennusvirasto pahoittelee rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvaa haitta.

Lisätietoja:

rakennusvirasto
rakennustöiden valvoja
Antti-Juhani Lehtinen
puh. 09 310 38872