Helsinki–Tallinna-tunnelin toteuttamista selvittävät konsultit valittu

Jätkäsaari
13. helmikuuta 2017

Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin toteutettavuutta selvittävät konsultit on valittu. Toteutettavuudesta saadaan uutta tietoa tämän vuoden aikana. Selvitys on osa Suomen ja Viron yhteistä FinEst Link -hanketta.

Viiden yrityksen rypäs arvioi tunnelin kannattavuutta ja vaikutuksia. Konsortio selvittää, onko rautatietunnelin suunnittelulle perusteita vai tulisiko ainoastaan kehittää nykyistä laivaliikennettä ja yhteyksiä satamiin.

Kolme muuta konsulttiryitystä selvittää tunnelin teknistä ja taloudellista toteutettavuutta. Selvitykseen kuuluvat tunnelin linjauksen pääpiirteet ja asemien ja varikkojen sijainnit. Lisäksi konsultit tutkivat turvallisuusseikkoja, tunnelin liikenteen liittämistä kaupunkien joukkoliikenteeseen ja nykyisiin ja tuleviin rataverkkoihin sekä rakentamisen, kunnossapidon ja junaliikenteen kustannuksia.

Lue lisää selvityksestä.