Mellunkylässä alkaa uuden asuinalueen rakentaminen

Esikaupungit
16. helmikuuta 2017

Helsingin Mellunkylässä Naulakalliontien ja Länsimäentien välisellä alueella alkaa uuden asuinalueen rakentaminen. Tällä hetkellä ulkoilukäytössä oleva alue muotoutuu noin 500 asukkaan kaupunkikyläksi. Puiston itäosa säilyy edelleen virkistysalueena.

Sinkilätie on asuinalueen läpi rakennettava uusi tonttikatu, jolta on kulku- ja ajoyhteydet uusille asuintonteille. Lisäksi alueelle rakennetaan uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä. Nykyistä Naulakalliontietä peruskorjataan ja sen pohjoisreunaan tulee jalkakäytävä.

Rakentamiseen varatulla alueella sijaitsee nykyisin koira-aitaus. Sen toiminta voi jatkua toistaiseksi. Uusi koira-aitaus on suunniteltu Länsimäentien toiselle puolelle ja sen rakentaminen alkaa keväällä.

Naulakallion alue kehittyy – muutoksia ympäristössä

Rakentaminen aloitetaan puuston poistamisella maaliskuussa. Sen jälkeen alkaa alueen esirakentaminen ja kadunrakentaminen.
Puiden kaadon urakoitsijana on Helsingin kaupungin Stara

Urakka-alueen sijainti

.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Jenni Saarinen, rakennusvirasto, puh. 09 310 38201