Vuosaaren puistojen suunnitelmaluonnoksia esillä

Uutta Helsinkiä
24. helmikuuta 2017

Helsingin kaupungin liikuntavirasto ja rakennusvirasto suunnittelevat Vuosaaren liikuntapuistoa ja sen viereistä puistoaluetta. Suunnittelun tavoitteena ovat toimivat ja turvalliset reittiyhteydet sekä kasvillisuuden ja toimintojen jäsentely. Puiston rakentaminen tuottaa tietoa kestävän kehityksen mukaisen puistorakentamisen menetelmistä

Suunnittelukohteen pohjoisosan vetinen peltoaukea esirakennetaan viheraluekäyttöön sopivaksi. Esirakentaminen kestää kaikkiaan noin kolme vuotta. Sen aikana alueelle tuodaan kerroksittain noin kolme metriä puhtaita ylijäämämaita, joiden arvellaan painuvan puolesta yhteen metriä. Esirakentamisen yhteydessä alueelle tehdään luonnonmukaisia maanlujitusmenetelmiä tutkiva korkea koepenger. Koe kestää noin kaksi vuotta, minkä jälkeen penger puretaan ja tasoitetaan.

Viheralueen viimeistely aloitetaan jo esirakentamisen aikana. Alue viimeistellään ns. kierrätysmaita käyttäen loivasti aaltoilevaksi luonnonmukaiseksi viheralueeksi, jossa kasvaa pieni metsikkö, vaihtelevia niittyjä ja nurmia. Avoimet tilat tarjoavat mahdollisuuksia vapaamuotoiseen leikkiin ja oleskeluun sekä frisbeegolfin pelaamiseen.

Vuosaarenpuroon muotoillaan luonnonmukainen purouoma tulva-alueineen ja rantakasvillisuusvyöhykkeineen. Kaakkoisosan kosteikko jätetään ennalleen.

Suunnitelma valmistuu keväällä 2017. Asukkaat ovat tervetulleet suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuuteen tiistaina 28.2.2017 klo 17.30–18.30 Vuotalon kokoushuoneessa 1 (osoite Mosaiikkitori 2). Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua myös tällä verkkosivuilla 27.2.–15.3.2017.

Mahdolliset palautteet suunnitelmaluonnoksesta voi antaa Laura Yli-Jamalle 15.3.2017 mennessä. Lisätietoja suunnitelmasta antavat:

Laura Yli-Jama, Helsingin kaupungin rakennusvirasto puh. 09 310 26999
Rauno Pekonen, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, puh. 09 310 87788
etunimi.sukunimi@hel.fi
Arto Kaituri, WSP Finland Oy, puh. 040 840 0173 (etunimi.sukunimi@wspgroup.fi)