Katusuunnitelmia nähtävillä: Vuosaari

Vuosaari
01. maaliskuuta 2017

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 1.3.–14.3.2017 kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa Elimäenkatu 5, sekä tällä verkkosivulla (www.hkr.hel.fi/suunnitelmat).

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki).

Gatuplaner framlagda

Följande gatuplaner hålls i enlighet med 43 § i markanvändnings- och byggförordningen framlagda 1.3.–14.3.2017 kl. 9.00–15.00 på byggnadskontorets kundtjänst, Elimägatan 5, och på stadshusets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13. Gatuplanerna kan studeras under ovannämnda tid också på denna websida.

Eventuella anmärkningar skall inom den tid som planerna hålls framlagda skriftligt ställas till nämnden för allmänna arbeten. Adressen är Helsingfors stad, registratorskontoret, nämnden för allmänna arbeten, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadress Norra esplanaden 11–13).

 

Kallvikinniementie a

Kallvikinniementie b

Kallvikinniementie c

Kallvikinniementie d

Kallvikinniementie e

Kallvikinniementie, kooste

Kallvikinniementie, suunnitelma

Kallvikinniementie, selostus