Helsingin Satama vaikuttaa vahvasti talouteen ja työllisyyteen 

Uutta Helsinkiä
07. maaliskuuta 2017

Helsingin Satama vaikuttaa erittäin positiivisesti pääkaupunkiseudun kuntien ja kehyskuntien aluetalouteen ja työllisyyteen. Siihen liittyvien liiketoimintojen yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 oli 1,6 miljardia euroa ja satamaan liittyvät toiminnot työllistävät 15 000 henkilöä. Alueellisten vaikutusten lisäksi vaikutukset ulottuvat käytännössä koko maahan.

Satamaan liittyvien liiketoiminnan arvo ja muut Sataman toiminnan aiheuttamat tulovaikutukset yhdessä muodostavat taloudellisten kokonaisvaikutusten arvoksi 2,6 miljardia euroa vuodessa. Satamaan liittyvät toiminnot työllistivät 15 000 henkilöä.

Työllisyysvaikutusten osalta varastointi ja liikennettä palveleva toiminta on ylivoimaisesti suurin toimiala. Matkustajaliikenne, meriliikenteen henkilökuljetukset, työllistää toiseksi eniten.

Matkustajaliikenteellä merkittävä vaikutus useille toimialoille

Helsingin osuus Manner-Suomen ja ulkomaiden välisestä laivamatkustajaliikenteestä on noin 80 prosenttia.

Helsingin Sataman kautta kulkeneiden matkustajien tuomat tulot pääkaupunkiseudulle vuonna 2015 olivat yhteensä 805 miljoonaa euroa.

Matkustajaliikenteen suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat erittäin merkittävät myös monille muille toimialoille kuin tässä tutkimuksessa kohderyhmänä olleille. Suuren matkailijamäärän vuoksi esimerkiksi pääkaupunkiseudun hotelli- ja ravintola-alan sekä vähittäiskaupan yritykset saavat osansa meritse matkaan lähtevien ja siltä palaavien matkustajien ostojen ansiosta.

Helsingin Sataman teettämässä vaikuttavuustutkimuksessa selvitettiin sataman kautta kulkevan liikenteen ja sitä palvelevan toiminnan aluetaloudelliset vaikutukset pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tarkastelussa oli mukana 20 Helsingin Sataman kautta kulkevaan henkilö- ja tavaraliikenteeseen liittyvää toimialaa. Tulokset perustuvat vuoden 2015 tilastoaineistoihin ja yrityshaastatteluihin.

Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus