Tervetuloa kuulemaan Uutelan kehittämisestä keskiviikkona 15.3.

Vuosaari
08. maaliskuuta 2017

Rakennusvirasto esittelee valmisteilla olevaa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmaa Vuosaari-Seuran järjestämässä tilaisuudessa keskiviikkona 15.3. kello 17.30–19.30 Aurinkolahden peruskoululla (Iiluodonpiha 1).

Tilaisuudessa esitellään verkossa olleen asukaskyselyn tuloksia sekä tulevia maisemanhoidon tavoitteita alueella. Myös virkistysalueen palveluja ja esimerkiksi reitistöä koskevia asioita tuodaan esille. Alustavia Uutelan kunnostushankkeita esitellään tarkemmin omilla pisteillään, ja niistä kaikista toivotaan asukkaiden mielipiteitä.

Tilaisuuteen osallistuvat rakennusvirastosta aluesuunnittelija Nina Mouhu, metsäsuunnittelija Antti Siuruainen sekä luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila.

Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata, ylläpitää ja kehittää alueen luonto- ja ulkoilutoimintoja sekä palveluja. Suunnittelussa huomioidaan Uutelan monipuoliset luontoarvot. Osana suunnittelua tarkastellaan ulkoilureittien, opastuksen, kalusteiden, palveluiden ja jätehuollon nykytila ja tarve.

Lisätiedot 
www.hkr.hel.fi/hoito-kehittamissuunnitelmat -> Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelma