Korjaustapaohjeet täydentyivät Kannelmäellä – asukastilaisuus 28.3.

Esikaupungit
15. maaliskuuta 2017

Tuore Kannelmäen 1950–1960-lukujen taitteen asuinrakennuksia, pihoja ja liikerakennuksia koskeva korjaustapaohje on tarkoitettu taloyhtiöiden avuksi, kun ne suunnittelevat rakennusten ja pihojen kunnostamista. Ohjeissa kuvataan, kuinka korjauksia voi toteuttaa alueen arvoja ja alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita kunnioittaen.

Kannelmäki, 1950-60-luvun alue, asuinrakennusten ja pihojen korjaustapaohjeissa kuvataan mm.

 • mitä taloyhtiöitä ohjeet koskevat
 • alueen kaavoituksen ja rakentamisen vaiheet
 • alueen rakenne ja maiseman erityispiirteet
 • rakennusten ja pihojen korjaamisen periaatteet
 • korjaustapaohjeet:
  • julkisivujen korjaukset
  • ikkunoiden, ovien ja parvekkeiden korjaukset
  • porrashuoneiden ja sisäänkäyntien korjaukset
  • vesikattojen korjaukset
  • pihoja koskevat korjaus- ja kehittämisohjeet.

Myös hissit ja energiatehokkuuden parantaminen ovat aiheina ohjeessa.

Ohje tuo esiin myös Kannelmäen arvoa

Kannelmäen 1950- ja 1960-luvuilla rakentunut alue on säilynyt kokonaisuutena hyvin kaavoituksessa asetettujen tavoitteiden mukaisena metsäkaupunginosana. Rakennusaikaa leimasi pyrkimys rakentamisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen. Lähiöt pyrittiin myös rakentamaan kokonaisuuksiksi, jotka pystyvät toimimaan itsenäisesti.

Kannelmäessä aikakauden ihanteet näkyvät rakennusten sijoittelussa ja rakentamisessa metsäpuustoa säilyttäen sekä katujen orgaanisissa linjauksissa. Kolmi- ja nelikerroksiset lamellitalot on sijoitettu väljästi maaston muotojen mukaan siten, että niiden väliin muodostuu aurinkoisia piha-alueita ilman rajaavia aitoja. Korkeimmalla kohdalla sijaitsevat kahdeksankerroksiset pistetalot aikakaudelle ominaisesti maamerkkeinä. Asuntoarkkitehtuuri edustaa suunnittelijoilleen tyypillistä korkeatasoista arjen arkkitehtuuria.

Kannelmäen 1950 - 1960-luvun asuinalue arvotettiin Helsingin yleiskaavassa 2002 kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi alueeksi.

Ohjeet esitellään ja jaetaan asukastilaisuudessa 28.3.

Ohjeet esitellään kannelmäkeläisille asukastilaisuudessa Kantsun Olohuoneella 28.3. klo 17.30 alkaen. Osallistujat saavat painotuoreen ohjekirjasen mukaansa. Olohuone on osoitteessa Vanhaistentie 1. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Korjaustapaohje on jatkumoa 1990-luvulla käynnistyneille lähiöiden arvojen inventoinneille

Kannelmäen korjaustapaohjeet ovat osa laajempaa sotien jälkeen rakennettujen esikaupunkialuiden edustaman korkeatasoisen arjen arkkitehtuurin inventointi- ja arvottamistyötä. Sitä on tehty 1990-luvulta alkaen kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon sekä 2000-luvulla myös rakennusvalvontaviraston ja Lähiöprojektin toimesta. Tarve korjaustapaohjeille kävi inventoinneissa ilmeiseksi – upeat lähiömme alkoivat tulla korjausikään. 

Kannelmäkeä, Keski-Vuosaarta, Malminkartanoa, Pohjois-Haagaa, Konalan länsireunaa ja Pajamäkeä koskevat ohjeet ovat syntyneet rakennusvalvonnan arkkitehti Päivi Hellmanin (Lähiöprojekti) ja maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaan yhteistyönä. 

Hellman toivoo, että näiden todella viehättävien asuinalueiden arvo koetaan koko Helsingin voimavarana. Alueiden mittakaava on inhimillinen ja rakennusten sekä luonnon välinen vuoropuhelu koetaan hyvin miellyttäväksi. Leimallista alueille on pihojen saumaton liittyminen luontoon ja puistoihin. 

Kaikki tähän mennessä tehdyt ohjeet on esitetty ja jaettu asukastilaisuuksissa osallistujille, jotka ovat hyödyntäneet niitä taloyhtiöiden korjaushankkeissa. Ohjeet ovat myös kohottaneet useiden asukkaiden ylpeyttä omasta lähiöstään ja kotitalostaan.

Ohjeeseen liittyviä valokuvia saa Helsingin aineistopankista

 

Lisää tietoa:

Kannelmäki, 1950-60-luvun alue, asuinrakennusten ja pihojen korjaustapaohjeet

Ohjeen kuvaus rakennuslautakunnan pöytäkirjassa (ote).

Ohjeen kuvia voi tiedustella lisää arkkitehti Päivi Hellmanilta (paivi.hellman@hel.fi).