Raide-Jokerin allianssikumppaneiden kilpailutukset käynnistyivät

Uutta Helsinkiä
15. maaliskuuta 2017

Raide-Jokerin rakentamishankkeen allianssikumppaneiden kilpailutukset ovat käynnistyneet suunnittelijoiden kilpailutuksella. Valinnasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös juhannukseen mennessä. Allianssiurakoitsijoiden kilpailutus käynnistyy myöhemmin keväällä.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan yhtenä allianssihankkeena, jossa suunnittelijat ja urakoitsijat hankitaan erikseen.Suunnittelijat valitaan yhtenä ryhmittymänä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta yhteistyössä tilaajan, eli Helsingin ja Espoon kaupunkien, sekä myöhemmin valittavien rakennusurakoitsijoiden kanssa. Osa erikoissuunnittelusta on tarkoitus hankkia myöhemmin.

Suunnittelijat kilpailutetaan neuvottelumenettelyllä varsin nopealla aikataululla; valinnasta on tarkoitus tehdä hankintapäätös vielä ennen juhannusta.

– Nyt julkaistulla hankintailmoituksella käynnistämme ensimmäisen hankinnan. Molemmat kilpailutukset saadaan päätökseen tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä, jolloin on selvillä, millaisella porukalla Raide-Jokerin toteuttaminen käynnistyy. Odotamme innolla palveluntuottajien ilmoittautumisia kilpailuun, sanoo Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski.

Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamisessa tilaajaa avustaa Vison Oy.

Allianssimallissa sopimusosapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, integroidaan yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä aitoon yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Se tuo myös mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Linja tulee korvamaan nykyisen runkobussilinjan, 550:n, 2020-luvun alussa.