Tattarisuon alueella uudistetaan metsää pienimuotoisesti

Uutta Helsinkiä
16. maaliskuuta 2017

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun alueella on tehty luonnonhoitotöitä vuoden 2016 alusta lähtien. Seuraavaksi Tattarisuon alueella tehdään vähäisiä metsänuudistustöitä neljän pienaukon avulla. Aukot tehdään aivan teollisuusalueen itäreunan tuntumaan ja Suurmetsäntien varteen.

Toimenpiteet ovat yleisten töiden lautakunnan hyväksymän luonnonhoitosuunnitelman mukaisia.

Pienaukkojen kohdalla poistettava puusto on huonokuntoista. Alueille jätetään elinvoimaisia ja kookkaita mäntyjä ja koivuja siemenpuiksi. Aukkoihin on tarkoitus istuttaa uusia taimia tämän kevään aikana.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. Reittien varsilla ja tonttien läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Metsiköitä hoidetaan etupäässä poistamalla huonokuntoisia puita, harventamalla tiheimpiä metsän osia sekä kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Hoitotyöt parantavat metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta ja parantavat niiden kerroksellisuutta. Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti tonttien ja kulkureittien lähistöltä.

Helsingin kaupunki on sitoutunut noudattamaan toimenpiteissään luonnonhoidon linjauksen ja luonnon monimuotoisuus-ohjelman pääperiaatteita.

Lintujen pesintäkaudella 1.4.–31.7. ei luonnonhoitotöitä tehdä.

Lisätietoja:
Työn johto: vastaava luontomestari Antti Kurkaa, Stara, puh. 09 310 78805
Työn tilaus ja valvonta: metsävastaava Vesa Koskikallio, rakennusvirasto,
puh. 09 310 38452
Suunnittelu: metsäsuunnittelija Antti Siuruainen, rakennusvirasto,
puh. 09 310 752 52
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi