Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavaehdotus lautakunnassa

Vuosaari
11. huhtikuuta 2017
Havainnekuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 11. huhtikuuta on esillä Vuosaaren keskustan Aromikujan alueen asemakaavaehdotus. Lautakunta päättää kaavan asettamisesta nähtäville.

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen tarkoituksenmukaisen käytön nykyisen kaavan mahdollistamien toimintojen kysynnän jäätyä vähäiseksi.

Tavoitteena on laajentaa Vuosaaren käveltävää keskusta-aluetta kohti Aurinkolahden itäisiä ja kakkoisia osia. Alueelle on suunniteltu palveluita, asumista ja liiketiloja. Uutta asuntokerrosalaa on 75 000 k-m². Asukasmäärän lisäys on 1 700 asukasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että asukasmäärä Vuosaaren keskustassa kasvaa ja palvelut sekä liiketilatarjonta paranevat. Nykyisellään huonot ja katkonaiset jalankulkuyhteydet Valkopaadentien liikenneterminaaleilta ympäristöön sujuvoitetaan ja vakiinnutetaan. Samalla mahdollistetaan liiketilojen laajeneminen uusien asiakasvirtojen varrelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 11.4.2017