Kaupunkisuunnittelulautakunta suoran metrolinjauksen kannalla

Östersundom
12. huhtikuuta 2017
Kuva: Patrik Lindström

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 11. huhtikuuta kokouksessaan kaupunginhallitukselle lausunnon Östersundomin maakuntakaavasta. Lausunnossa suoran metron vaihtoehtoa pidetään Helsingin kannalta parhaana. Suoran metrolinjauksen vaihtoehdosta on valmistunut selvityksiä, joihin voi tutustua verkossa.

Östersundomin yleiskaavan valmistelussa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa metrolinjaukselle: pohjoista ja suoraa. Nyt valmistuneissa selvityksissä ei nouse esille kovin merkittäviä eroja yleiskaavavaihtoehtojen välillä. Alustavien kaavataloudellisten laskelmien perusteella suora metrolinjaus on parempi.

Tavoitteena on, että Östersundom-toimikunta tekee kesäkuussa Helsingille, Vantaalle ja Sipoolle esityksen uudesta yleiskaavaehdotuksesta ja metrolinjauksesta. Syksyllä kuntien lausuntojen perusteella päätetään kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Lue lisää Yhteinen Östersundom -sivuilta