Leikkipuisto Mustakiven kunnostustyöt jatkuvat

Vuosaari
12. huhtikuuta 2017

Rakennusvirasto jatkaa Vuosaaressa leikkipuisto Mustakiven kunnostustöitä talvitauon jälkeen.

Alueen toimintoja jäsennellään uudelleen. Puistoon rakennetaan erilliset alueet isoille ja pienille lapsille. Leikkivälineet uusitaan pääosin, mutta iso laiva säilytetään. Kahluuallas kunnostetaan, ja altaan alue erotetaan muista leikkialueista matalalla aidalla.

Leikkipuiston korkeaksi kasvanut syreeniaita vaihdetaan osin matalaan pensasaitaan näkyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Puiston eteläpäässä ja itäpuolella kasvavien mäntyryhmien alta poistetaan ränsistyneet pensaat, Puiden alle tulee nurmikkoa. Poistetut ja huonokuntoiset puut uusitaan.

Myös leikkipuiston valaistusta täydennetään, ja perusvalaistuksen lisäksi rakennetaan tunnelmavalaistus.

Leikkipuisto on rakentamisen ajan pääosin normaalisti käytössä. Leikkipuistotoiminta keskeytetään kesäkuun ajaksi. Silloin kunnostustöitä tehdään aivan leikkipuistorakennuksen edessä. Muuna aikana rakentamisalueita rajataan aidoilla työn etenemisen mukaan käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi.

Rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2017.

Lisätiedot:

projektipäällikkö Petra Rantalainen, rakennusvirasto, puh. 09 310 39795
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi.