Katusuunnitelmia nähtävillä

Uutta Helsinkiä
19. huhtikuuta 2017

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 19.4.–2.5.2017 kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa Elimäenkatu 5, sekä tällä verkkosivulla (www.hkr.hel.fi/suunnitelmat).

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki).

Gatuplaner framlagda

Följande gatuplaner hålls i enlighet med 43 § i markanvändnings- och byggförordningen framlagda 19.4.–2.5.2017 kl. 9.00–15.00 på byggnadskontorets kundtjänst, Elimägatan 5, och på stadshusets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13. Gatuplanerna kan studeras under ovannämnda tid också på denna websida.

Eventuella anmärkningar skall inom den tid som planerna hålls framlagda skriftligt ställas till nämnden för allmänna arbeten. Adressen är Helsingfors stad, registratorskontoret, nämnden för allmänna arbeten, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadress Norra esplanaden 11–13).

 

Länsisatama

Saukonlaituri 1

Saukonlaituri 2

Saukonlaituri, selostus

Saukonlaituri, kooste

Panamankatu 1

Panamankatu 2

Panamankatu, selostus

Poseidoninkuja

Poseidoninkuja, selostus

Karibianranta ja Panamanranta 1

Karibianranta ja Panamanranta 2

Karibianranta ja Panamanranta 3

Karibianranta, selostus

Panamanranta, selostus

Barbadoksenkatu

Barbadoksenkatu, selostus

Panamankuja

Panamankuja, selostus

Panamansilta, selostus

Bermudansilta, selostus

Karibiansilta, selostus

Saukonlaiturin silta, selostus

Poseidoninpuisto

Poseidoninpuisto, selostus

Tritoninpuisto

Tritoninpuisto, selostus

 

Sörnäinen, Mustikkamaa-Korkeasaari

Finkensilta

Finkensilta, pääpiirustus

Finkensilta, rantarakenteet

Finkensilta, selostus

Korkeasaaren silta ja Mustikkamaanpolku

Korkeasaaren silta, yleispiirustus

Korkeasaaren silta ja Mustikkamaanpolku, selostus

Mieritzinranta 1

Mieritzinranta 2

Mieritzinranta, pääpiirustus 1

Mieritzinranta, pääpiirustus 2

Mieritzinranta, selostus

 

Mustikkamaa-Korkeasaari, Kulosaari, Laajasalo

Kruunuvuorensilta 1

Kruunuvuorensilta 2

Kruunuvuorensilta 3

Kruunuvuorensilta, pääpiirustus 1

Kruunuvuorensilta, pääpiirustus 2

Kruunuvuorensilta, selostus

Kruunuvuorensilta, kooste