Kalasatama Liikkeelle! - Nopeiden kokeilujen kevään tarjouskierros käynnistyy

Kalasatama
27. huhtikuuta 2017

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmassa etsitään nyt ratkaisuja, jotka edistävät liikkumista ja vaikuttavat positiivisesti kaupunkilaisten hyvinvointiin. Osallistu infotilaisuuteen 4.5. ja tarjoa innovatiisia ratkaisuja. 

Kokeilun aikana palveluja kehitetään tiiviisti yhdessä niin terveydenhuollon ammattilaisten kuin kaupunkilaistenkin kanssa. Samalla yritykset saavat tilaisuuden testata uusia palvelujaan ja kerätä suoraa palautetta kaupunkilaisilta.

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto ostaa pieniä ja ketteriä kokeiluja, jotka tuovat uusia hyvinvointia lisääviä palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Syksyllä toteutettavalle “Kalasatama liikkeelle!” -kokeilukierrokselle etsitään ratkaisuja, jotka edistävät liikkumisen positiivisia vaikutuksia.

Kokeilujen kohderyhmänä ovat kaupunkilaiset, joiden hyvinvointia voidaan merkittävästi edistää liikunnan lisäämisellä arkeen. Kevään tarjouskierrokselle halutaankin löytää erityisesti sellaisia ratkaisuja, jotka madaltavat kynnystä liikunnan aloittamiseen ja auttavat uusien rutiinien rakentamisessa.

Helsinki uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujaan. Lähtökohtana on, että asiakkaan tarpeet tunnistetaan aiempaa paremmin ja palvelut kohdennetaan täsmällisemmin. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, asiakaskokemusta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Kalasataman uusi terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu keväällä 2018. Palveluita kehitetään jo nyt keskuksen rakennusaikana.

“Kokeilujen tarkoitus on etsiä innovatiivisia palveluja, jotka täydentävät kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa. Kokeilut ovat myös terveydenhuollon ammattilaisille keino oppia ja kehittää yhdessä uusia palveluja tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointikeskukseen”, kertoo johtava ylilääkäri Lars Rosengren sosiaali- ja terveysvirastosta.

Ketterää palvelukehitystä Kalasatamassa

Kokeiluilla haetaan aidosti innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan kokeilla yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kokeilukierrokselle valittavilta ratkaisuilta edellytetään digitaalisuuden hyödyntämistä. Toteuttajana olisi ideaalitilanteessa enemmän kuin yksi toimija. Tärkeintä on, että kokeilun aikana kehittyy uutta ymmärrystä, joka vie palvelua kohti laajempaa käyttöä.

Tarjouskierros on auki 24.4.–31.5.2017 ja siihen valitaan 2–3 kokeilua. Kokeiluissa tehtävien hankintojen määrä voi olla yhteensä enintään 15 000 euroa. Kokeilut käynnistyvät syyskuussa 2017 ja ne toteutetaan 1–6 kuukauden aikana yhteistyössä Vallilan terveysaseman kanssa. Tarjouskierrokselle voivat osallistua pienet ja suuret yritykset, start-upit, yhdistykset ja muut toimijat.

Infotilaisuus kevään Nopeiden kokeilujen tarjouskierroksesta järjestetään 4.5.2017 klo 9 -  11 (Fiksu Kalasatama Living Lab -tila, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, rakennus 1/Voimalaitos, rappu E, 3. kerros).

Ilmoittautuminen Fiksun Kalasataman internetsivuilla.

Lisätietoa

Sanna Hartman, yritysasiamies
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
sanna.hartman@hel.fi 
p. 040 634 1594

Kaisa Spilling, kehityspäällikkö
Forum Virium Helsinki
kaisa.spilling@forumvirium.fi 
p. 040 744 8831

Fiksu Kalasatama -hanke internetissä,Twitterissä ja Facebookissa.

Fiksu Kalasatama saa rahoituksensa 6Aika-strategiasta, osana Helsingin kaupungin avoimet innovaatioalustat kärkihanketta. Hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki.

Fiksun Kalasataman Nopeiden kokeilujen ohjelmalla halutaan edistää monen toimijan yhteisiä kokeiluja ja kiihdyttää hyvien konseptien kehittymistä palveluinnovaatioiksi sekä uudeksi liiketoiminnaksi. Vuosina 2016–2017 Fiksu Kalasatama ostaa 15–20 nopeaa kokeilua kirittämään fiksujen urbaanien palveluiden leviämistä. Kokeiluilla halutaan auttaa palvelun kehittäjiä hankkimaan aitoja käyttökokemuksia, luomaan uutta liiketoimintaa sekä saamaan käyttäjäpalautetta palvelun toimivuudesta ja kehitystarpeista.

Kalasataman kaupunginosa rakennetaan Helsingin ydinkeskustan kupeeseen meren rannalle, hyvien liikenneyhteyksien ympärille. 2030-luvulla Kalasatamassa on 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa.

Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Lisätietoa osoitteesta 6Aika.fi.