Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston suunnittelu on alkanut

Vuosaari
03. toukokuuta 2017

Vuosaaren Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston peruskorjauksen suunnittelu on alkanut. Suunnittelualueeseen kuuluu myös leikkipuisto Lohikäärmepuisto. Tavoitteena on peruskorjata arvokas ja suosittu puistoalue ja vastata puiston reuna-alueilla kaavoituksen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Puistokävely tiistaina 16.5.2017 klo 17.30–20.00

Asukkaat ovat tervetulleita tutustumaan puiston suunnitelmaluonnokseen ja esittämään mielipiteensä tiistaina 16.5. klo 17.30–20.00. Tilaisuus pidetään ulkona Punakivenpuistossa, kokoontuminen leikkipuisto Lohikäärmepuiston piha-alueella (Lohikäärmeenpolku). Luonnoksen sisältöä ja tavoitteita käydään läpi puistossa kävellen.

Punakivenpuiston ja Lokkisaarenpuiston puistosuunnitelma on ennen valmistumistaan luonnosvaiheessa esillä ja siitä kerätään palautetta. Puistosuunnitelmaluonnoksesta tiedotetaan erikseen. Puistosuunnitelma valmistuu vuonna 2017.

Lisätietoja ja kommentit:

Rakennusvirasto
Katriina Arrakoski p. 040 334 1200
katriina.arrakoski@hel.fi

MA-arkkitehdit
Kaisu Hynynen p. 09 669 155
kaisu.hynynen@ma-arkkitehdit.fi