Vuosaaren keskustan suunnittelukisaan kootaan näkemyksiä

Vuosaari
04. toukokuuta 2017

Vuosaaren keskusta on suurten muutosten edessä. Alueen tulevaisuutta hahmotetaan syksyllä 2017 käynnistyvässä arkkitehtiopiskelijoille suunnatussa kilpailussa. Kaupunkilaisten terveisiä kilpailijoille kootaan toukokuun ajan verkossa osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/vuosaarenkeskusta.

Vuosaaren metroaseman ympäristöä kaavaillaan alueen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi. Kilpailussa haetaan ratkaisuja ja ideoita kaupunkikeskustan toteutukseen.

Kilpailua valmisteltiin maaliskuussa vuosaarelaisten sidosryhmien kanssa työpajassa, jonka tulokset ovat käytössä keskustelun pohjana. Verkkokeskustelun ja työpajan kommentit liitetään osaksi kilpailuohjelmaa. Kilpailun tulokset julkistetaan helmikuussa 2018.

Verkkokeskustelu on auki 31.5.2017 saakka osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/vuosaarenkeskusta. Terveiset voi käydä kirjoittamassa myös paikan päällä Vuotalossa osoitteessa Mosaiikkitori 2.

Vuosaaren keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen lukion tontin kaavamuutoksesta. Myös Aromikujan alueelle suunnitellaan uutta rakentamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Aromikujan alueen asemakaavaehdotuksen 11. huhtikuuta. Kaavaehdotuksen mukaan alueelle voisi tulla noin 1 700 uutta asukasta. Suunnitelman korkein rakennus on 31-kerroksinen. Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

Aromikujan kaavan valmisteluaineistosta saadussa palautteessa kaupunkilaiset osoittivat huolta muun muassa rakennusten korkeuksista, korkean rakentamisen sijainnista sekä sen aiheuttamasta varjoisuudesta ja tuulisuuden lisääntymisestä.

Kaavaehdotuksen valmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota katutason kävely-ympäristön olosuhteisiin ja rakentamisen vaikutuksiin lähialueella. Alueesta laadittiin muun muassa tuulisuus- ja varjoisuusselvitykset sekä kaupunkikuvallinen tarkastelu.

Selvitysten perusteella korkean rakentamisen sijainteja tarkennettiin ja rakennuksia madallettiin yhteensä 27 kerroksella. Samalla tornirakennusten määrä väheni yhdellä. Myös rakennusten jalustaosia muotoiltiin tuulta heikentäviksi siten, että katutilan olosuhteet olisivat oleskelulle edulliset.

Aromikujan suunnitelman pienoismalli on esillä Vuotalolla osana Ihmisen mittakaava -tapahtumasarjaa. Kaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia 5.5.–5.6.2017 välisenä aikana Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Keskusta ja lukion tontti: suunnitteluaineistot ja yhteenveto 29.3. työpajasta

Lisätietoa keskustan kaavoituksesta helmikuun uutiskirjeessä

Aromikujan alueen suunnitteluaineistot

Ihmisen mittainen Vuosaari -tapahtuma 12.5. Vuotalolla