Jätkäsaaren Bunkkerin uimahallille ja liikuntatiloille rakennuslupa

Jätkäsaari
16. toukokuuta 2017

Bunkkerin ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan uimahalli, johon on suunniteltu mm. 25 metrin pituinen uima-allas, opetusallas, altaitalapsille ja terapia-allas. Toiseen ja kolmanteen kerrokseen rakennetaan liikuntatiloja ja toimintaa palvelevaa toimistotilaa.

Bunkkerin kaksi ylintä kerrosta puretaan ja betonijulkisivuja uusitaan siten, että rakennuksen kaupunkikuvallinen hahmo kuitenkin säilyy. Pääsisäänkäynti avautuu aukiolle, joka on rakennuksen eteläpuolella.

Liikuntatilojen asiakkaille rakennetaan 150 polkupyöräpaikkaa, jotka sijoitetaan rakennusta kiertävän katoksen allekatutasoon. Kellaritasoon sijoittuvaa pysäköintitilaa laajennetaan.

Rakennushanke on erityismenettelyn piirissä. Laaja-alaisen riskianalyysiprosessin tulee jatkua koko hankkeen ajan. Hankkeeseen pitää myös hyväksyttää rakennustyön aikaisesta kosteudenhallinnasta vastaava erityisalantyönjohtaja.

Valmisteilla olevalla asemakaavalla on tarkoitus sallia Bunkkerin korottaminen asuinkerroksilla.Mahdollinen asuntorakentaminen otetaan huomioon tämän hankkeen suunnitelmissa.

Käyttötarkoituksen muutoksen pääsuunnittelija on arkkitehti Jari-Pekka Lehtinen Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:stä.

Lisää tietoa:

Kaikki rakennuslautakunnan kokouksessa 16. toukokuuta tehdyt päätökset löytyvät päätöstiedotteesta.

Kokouksen esityslista.

Taustatietoa Bunkkeri-hankkeesta