Katusuunnitelmia nähtävillä: Oulunkylä

Esikaupungit
17. toukokuuta 2017

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 17.–30.5.2017 kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa Elimäenkatu 5, sekä tällä verkkosivulla (www.hkr.hel.fi/suunnitelmat).

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki).Gatuplaner framlagda

Följande gatuplaner hålls i enlighet med 43 § i markanvändnings- och byggförordningen framlagda 17.–30.5.2017 kello 9–15 kl. 9.00–15.00 på byggnadskontorets kundtjänst, Elimägatan 5, och på stadshusets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13. Gatuplanerna kan studeras under ovannämnda tid också på denna websida.

Eventuella anmärkningar skall inom den tid som planerna hålls framlagda skriftligt ställas till nämnden för allmänna arbeten. Adressen är Helsingfors stad, registratorskontoret, nämnden för allmänna arbeten, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadress Norra esplanaden 11–13).
 

Mäkitorpantie
Mäkitorpantie 2
Mäkitorpantie 3
Mäkitorpantie 4
Mäkitorpantie, selostus
Mäkitorpankuja
Mäkitorpankuja, selostus
Välimetsäntie
Välimetsäntie, selostus
Kylänvanhimmantie
Kylänvanhimmantie 2
Kylänvanhimmantie, selostus
Mikkolantie
Mikkolantie, selostus
Siltavoudintie
Siltavoudintie 2
Siltavoudintie, selostus