Älykkäillä kokeiluilla sujuvoitetaan Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä

Jätkäsaari
31. toukokuuta 2017

Maanantaina 29. toukokuuta esiteltiin ensimmäisiä tuloksia älyliikennekokeilusta ja matkustajatutkimuksesta, joilla on etsitty ratkaisuja Helsingin ja Tallinnan välisen jatkuvasti kasvavan liikenteen haasteisiin. Älyliikennekokeilut alkoivat vuoden 2017 alussa, ja niistä on saatu arvokasta tietoa sujuvan liikkumisen kehittämiseksi ja matkustajien kokemuksen parantamiseksi. 
 
Kokeiluja on ollut kevään aikana viisi. Yhdessä testattiin älykonttia tavaroiden jakamiseen ja väliaikaissäilytykseen sekä kartoitettiin uusia jakamistalouden palvelutarpeita. Toisen kokeilun tavoitteena oli helpottaa matkustajien liikkumista raitiovaunuissa hands free -lippujärjestelmällä. Järjestelmä todettiin teknisesti soveltuvaksi raitiovaunuihin.
 
Kolmannessa kokeilussa kehitettiin demo-ohjelmisto, joka ohjaa raskaan liikenteen satamaan oikeaan aikaan turhan odottelun vähentämiseksi.  Neljännessä kokeilussa selvitettiin matkustajaliikenteen vuorokausipiikit ja hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Helsingissä matkapuhelinten paikkatietoa liikennekuvan luomiseen. Viidennessä pilotissa kehitettiin malleja matkustamisen ja muiden palvelujen yhdistämiseen digitaalisten rajapintojen kautta.

Käyttäjien tarpeet kartoitettiin palvelumuotoilun keinoin

Lauttamatkustajien liikkumistottumuksia ja matkan aikana tekemiä valintoja selvitettiin palvelumuotoilun menetelmin käyttäjätarvetutkimuksessa.

Matkustajista löytyi kymmenen erilaista tyyppikäyttäjäprofiilia, jotka pitävät eri asioita tärkeinä ja joilla on matkallaan erilaiset haasteet.

Syksyllä toteutukseen laajempia älyliikenneratkaisuja

Keväällä tehdyt kokeilut ja käyttäjätarveselvitys antoivat käsityksen paitsi satamien käyttäjien tarpeista, myös uusista innovatiivisista teknologioista ja liiketoimintamalleista.
 
Syksyllä 2017 alkaa laajempien älyliikenneratkaisujen toteutusvaihe, jonka aikana hyödynnetään kokeiluista saatuja oppeja. 


FinEst Smart Mobility -hanke

Kokeilut ja käyttäjätarvetutkimus ovat osa FinEst Smart Mobility -hanketta, joka etsii ratkaisuja Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman kasvavien liikkumisvirtojen sujuvoittamiseksi. Kokeiluja ovat olleet toteuttamassa WSP, Flou Analytics, Community Constructor, Jiffi, Positium ja GoSwift.
 
FinEst Smart Mobility -hanke on kolmivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa. Rahoitus hankkeelle on saatu Interreg Central Baltic -ohjelmasta. Hankeessa on mukana kuusi projektipartneria: Helsingin kaupunki, Vantaa, Forum Virium Helsinki, Tallinna, Viron tiehallinto ja ICT Demo Center.

Lue lisää

FinEst Smart Mobility -verkkosivut