Jätkäsaareen uuden ajan peruskoulu

Jätkäsaari
31. toukokuuta 2017

Jätkäsaaren 740 oppilaalle suunniteltu peruskoulu sai 30. toukokuuta rakennusluvan.

Uusi koulu rakennetaan Jätkäsaaren Bunkkerin viereen. Koulun välituntipiha jää koulurakennuksen ja Bunkkerin väliin.

Maantasokerroksen julkisivut ovat paikalla muurattua tiiltä. Ylemmät kerrokset ovat kuitubetonia. Rakennuksella on voimakas kattomuoto.

Koulun sydämen muodostaa kolmen kerroksen korkuinen suuri keskusaula, johon muut tilat aukeavat. Keskustilaan tulee runsaasti ylävaloa puisen kattopalkiston siivilöimänä.

Koulun suunnittelussa on otettu huomioon uusi opetussuunnitelma ja opetustilat ovat hyvin muuntojoustavia. Äänimaailmaa on ollut suunnittelemassa akustiikkasuunnittelija.

Koulun piha on suunniteltu rakennettavaksi siten, että korkeusvaihtelut yhdessä istutusten ja pinnoitteiden kanssa tekevät pihasta monikäyttöisen ja tuuliolosuhteiltaan suojaisan paikan.

Suunnitelma perustuu kansainvälisen suunnittelukilpailun voittaneeseen ehdotukseen, jonka laati nuorten arkkitehtien perustama toimisto Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy. Kohteen pääsuunnittelijana toimii toimiston arkkitehti Janne Kentala.