Kruunuvuorenselällä, Korkeasaaren edustalla ja Hakaniemenrannassa tehdään pohjatutkimuksia

Uutta Helsinkiä
31. toukokuuta 2017

Kruunusillat-hanke ja kiinteistöviraston geotekninen osasto tekee lautalta pohjatutkimuksia Kruunuvuorenselällä, Korkeasaaren edustalla ja Hakaniemenrannassa.

Tutkimukset kestävät pitkälle syksyyn.

Tutkimuksilla selvitetään merenpohjan maaperäolosuhteita ja maalajien ominaisuuksia sekä kalliopinnan tasoja ja kallion laatua. Tutkimukset liittyvät Kruunusillat-yhteyden ja Hakaniemen rakentamiseen.

Tutkimukset eivät estä veneväylien tai laiturien käyttöä. Lintujen pesimäluotojen lähelle ei mennä pesimäaikaan.

Kruunusillat-hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. Lisäksi hankkeen yhteydessä uusitaan Hakaniemensilta.