Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnitelmaluonnos esillä

Jätkäsaari
01. kesäkuuta 2017

Helsinki laatii Hyväntoivonpuiston eteläosan puistosuunnitelmaa. Suunnitelmaluonnokseen voi tutustua 1.6.–18.6.2017 Jätkäsaaren infokeskuksessa ja kirjastossa, Tyynenmerenkatu 1 (Huutokonttori), osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä Hyväntoivonpuiston nettipohjaisessa projektiportaalissa osoitteessa bit.do/hyvantoivonpuisto.

Hyväntoivonpuisto on osa Jätkäsaaren osayleiskaavan, Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavan ja kaupungin valtuuston hyväksymän Atlantinkaaren asemakaavan (12331) mukaista puistoaluetta.

Tavoitteena on toteuttaa Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto-nimisen puistoakselin eteläinen osuus, joka sijoittuu Länsisatamankadun ja Melkinlaiturin väliselle puistoalueelle rakentuvien kortteleiden väliin. Puisto tarjoaa mahdollisuuden virkistäytymiseen, oleskeluun, toiminnoille ja tapahtumille. Hyväntoivonpuiston pohjois- ja eteläosat yhdessä muodostavat Jätkäsaaren keskeisen kaupunginosapuiston.

Hyväntoivonpuiston eteläosan puistosuunnitelma valmistuu syksyllä 2017 ja puiston rakennussuunnitelmat valmistuvat vuonna 2018. Ennen puistosuunnitelman hyväksymistä, se on virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan. Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistyksille.


Hyväntoivonpuisto 1
Hyväntoivonpuisto 2
Hyväntoivonpuisto, selostus

Lisätietoja:

Kaupunkiympäristön toimiala 
Petra Rantalainen 
petra.rantalainen@hel.
puh. 09 310 39795
 
Ramboll Finland Oy
Aino-Kaisa Nuotio
aino-kaisa.nuotio@ramboll.fi
puh. 040 099 5217