Veturitorin katusuunnitelmat esillä 7.–14. kesäkuuta

Pasila
07. kesäkuuta 2017

Helsingin kaupunki laatii Pasilassa sijaitsevan Veturitorin katusuunnitelmia. Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 7.6.–14.6.2017 osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat sekä 8.6.2017 kello 17–18 Rauhanasemalla (Veturitori 3).

Katusuunnittelu perustuu asemakaavaan. Suunnittelualueena on Veturitori. Suunniteltavat toimenpiteet liittyvät Keski-Pasilan keskuksen kehittämiseen.

Katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2017 aikana, ja rakentamisen on tarkoitus ajoittua vuosille 2020–2022. Ennen katusuunnitelman hyväksymistä yleisten töiden lautakunnassa, se on virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse asianosaisille kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistyksille.

Toivomme mahdollista palautetta suunnitelmaluonnoksista 14.6.2017 mennessä.

Veturitori
Veturitori, selostus


Lisätiedot:

Kaupunkiympäristön toimiala
Markku Riekko
markku.riekko@hel.fi
puh. 09 3103 9900

Suunnittelutoimisto
Monica Elander-Heino, SITO Oy
monica.elander-heino@sito.fi
puh. 020 747 7314