Verkkosaareen kesällä kunnallistekniikkaa, taloja rakennetaan jo syksyllä

Kalasatama
05. heinäkuuta 2017

Kalasatama kasvaa ja rakentuu vielä senkin jälkeen, kun alueen keskus, Redi, valmistuu. Parhaillaan esirakentaminen on käynnissä Redin pohjoispuolella Verkkosaaren eteläosassa. Työn alla on parhaillaan viiden korttelin alue.

Verkkosaaren eteläosaan on tulossa kaikkiaan noin 3 000 asukkaan koti sekä palveluja ja työpaikkoja, muun muassa Keskon päätoimitalo K-Kampus.

Verkkosaaren sijainti on mainio Redin, Teurastamon ja merenrannan kainalossa.

Tiimipäällikkö Sauli Hakkarainen Helsingin kaupungilta kertoo, että Verkkosaaren eteläosan urakat esirakentamisen osalta on tarkoitus saada valmiiksi syksyn ja ensi kevään aikana. Rakennusurakoitsijat pääsevät aloittamaan alueen ensimmäisten talojen rakentamisen syksyllä.

Verkkosaaren eteläosa on vanhaa täyttömaata. Vielä 1930-luvulla alue oli merta, mitä on vuosikymmen toisensa jälkeen täytetty sataman ja teollisuuden käyttöön.

– Maaperä oli osittain pilaantunutta, joten sitä on jouduttu poistamaan ja täyttämään uudelleen, Hakkarainen kertoo.

Aluetta on myös paalutettu, ja esimerkiksi iso osa tulevista kaduista ja kunnallistekniikasta rakennetaan paalulaattojen päälle.

 

Paaluttaminen tuttu juttu Helsingissä

Paaluttaminen on iso urakka, mutta tähän kaupungissa on totuttu. Hyvää rakennusmaata ei ole enää Helsingin niemellä jäljellä.

Projektinjohtaja Miia Paatsema Helsingin kaupungilta kertoo, että alueen esirakentaminen aloitettiin seitsemän kahdeksan vuotta sitten painopenkereillä. Tuolloin alueille, joilla savikerrokset ovat ohuita, rakennettiin maanpäälle 2–3 metrin korkeita laajoja louhepenkereitä. Penkereet ovat puristaneet kokoon alapuolista savikerrosta. Näillä painopenkereiden alueella sijaitsevat kadut saadaan rakennettua maanvaraisesti.

– Alueet, joissa pohjanvahvistuksia tarvitaan, selvitettiin ensin pohjatutkimuksilla.  Tutkimusten perusteella tiedämme, miten pehmeää alueen savi on ja kuinka paljon se painuu tulevan tasauksen takia. Käytettävät pohjavahvistusmenetelmät määriteltiin näiden tietojen avulla. Etelä- Verkkosaareen valikoituivat painopenkereet ja paalulaatat, Paatsema kertoo.

Hakkarainen huomauttaa, että paalutettaville alueille halutaan löytää mahdollisimman tehokkaat menetelmät. Verkkosaaressa on käytössä esimerkiksi teräsbetoni-, teräsputki- ja porapaaluja paikasta riippuen.

Paalulaatat tulevat melko alas, noin puolen metrin verran merenpinnan yläpuolelle. Sen päälle tulee lähinnä louheesta koostuva täyttökerros, jonka sisään rakennetaan vesihuoltolinjat, imujäteputket, kaapelisuojaputket sekä kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen infra.

Paalutuksia varten tarvitaan järeää kalustoa, minkä metrolla ohi matkaavat ovat saattaneet kevään ja kesän aikana huomata.

Paalutukset alkavat olla valmiit, ja paikalla ahkeroi nyt muun muassa kaukolämpölinjojen hitsaajia.

Esirakentamisesta ei ole tässä kohtaa Kalasatamaa ollut suurta haittaa, sillä naapurustoissa ei vielä asuta. Etelämpänä rakennetaan Rediä sekä tulevaa terveyden- ja hyvinvoinnin keskusta ja itäpuolella Keskon tiloja.

Verkkosaaren kaduille vedetään aluksi vain yksi päällystekerros, sillä viimeistelyt tehdään, kun kortteleiden talot valmistuvat.

– Uudet asukkaat joutuvat sietämään jonkin aikaa keskeneräisyyttä, sillä reunakivetykset ja istutukset hoidetaan kuntoon vasta, kun kaikki muu on valmista, Hakkarainen kertoo.

 Kirsi Riipinen

Rakentaminen jatkuu Arabianrantaan asti

Kuten muillekin Helsingin uusille alueille, myös Verkkosaareen tulee asumisen eri hallintamuotoja. Ensimmäiseksi rakennettaviin kortteleihin, Capellan kortteleihin, tulee myös kerrostaloja, joiden suunnittelusta ja rakentamisesta vastaavat tulevat asukkaat itse.

Redin torneihin verrattuna Verkkosaaren eteläosaan tulevat talot ovat maltillisia, suureksi osaksi 6–8-kerroksisia. Rantaan nousee korkeimmillaan 14-kerroksinen rakennus.

Verkkosaaren eteläosa on tarkoitus saada valmiiksi 2025, ja rakentaminen siirtyy pohjoisemmaksi. Verkkosaaren pohjoisosaan on suunniteltu noin 3 600 asukkaan asuinalue, päiväkoti sekä pienvenesatama. Rantaan on lisäksi kaavoitettu noin 40 kelluvan asunnon alue.

Hakkarainen kertoo, että vähitellen koko Kalasataman alueen pohjoispuolesta tulee uutta asuinaluetta, joka ulottuu Arabianrantaan asti.

Samoin käy eteläisessä Kalasatamassa. Esirakentamista paalutuksineen on parhaillaan käynnissä myös Suvilahdessa. Sen sijaan Sörnäistenniemi alkaa olla melko valmis. Nyt rakennetaan Sompasaarta, ja 2020-alussa alkaa Nihdin rakentaminen. Kun voimalaitos lopettaa toimintansa, rakentamaan päästään myös Hanasaaressa.

Kun koko Kalasatama valmistuu 2040 mennessä, alueella asuu 25 000 ihmistä. Työpaikkoja Kalasatamaan tulee noin 10 000.
 

Teksti ja kuvat: Kirsi Riipinen
Video: Ilkka Ranta-aho