Vuosaaren kotihoidossa tehtiin toisin - työn hallinta parani

Vuosaari
11. heinäkuuta 2017

Vanhusten kotihoidon maine kaupungilla ei ole hyvä. Mainetta ei paranneta muuten kuin korjaamalla epäkohtia, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa toteaa. Hän kertoo blogissaan Vuosaaren kokeilusta, jossa työntekijät suunnittelivat itse työvuoronsa ja toimintansa uudelleen. Nyt työntekijöiden kokema työn hallinnan tunne on Helsingin parhaimpia.

Apulaispormestari Sanna Vesikansa kävi tutustumassa miten Vuosaaren kotihoidossa on päästy hyviin tuloksiin. Vuosaaressa kokeiltiin, voidaanko uudenlaisella työvuorosuunnittelulla parantaa työntekijöiden työssä jaksamista, ja samalla hoidon laatua.

Kokeilussa kotihoidon työpäivää pidennettiin yhdeksään tuntiin. Työpäiviä voi olla enintään neljä putkeen, jonka jälkeen seuraa aina vähintään kahden tai kolmen päivän vapaa. Vapaapäiviä kertyy kuudessa viikossa neljä enemmän kuin normaalisti. Viikonloput ovat samanlaisia työpäiviä kuin muutkin ja työntekijöitä on kuin arkipäivissäkin. Iltapäivässä on paljon henkilöstöä, kun iltavuoro aloittaa jo yhdeltä ja aamuvuoro jatkaa neljään.

Samalla mietittiin kaikki työt uusiksi. Kiireisiin aamuihin jätettiin vain työt, jotka on ehdottomasti tehtävä aamuisin. Kaikki muu siirrettiin iltapäiviin, jolloin on enemmän ihmisiä töissä.

Henkinenkuorma raskainta

Raskainta työntekijöille työssä on henkinen kuorma. Tunne siitä, ettei pysty tekemään laadukasta hoitotyötä.

Työtekijät kertoivat, miten ennen kokeilua aamuisin oli kurkkua kuristava tunne pitkästä listasta asiakkaita. Aamun suihkuttelut tehtiin hätäisesti eikä lounastaukoja uskallettu pitää. Päivä oli kellon kuromista kiinni, että varmasti ehtisi käymään kaikkien luona ja tekemään vielä kirjaukset toimistolla päivän päätteeksi. Nyt kirjaukset tehdään asiakaskäynnin aikana kännykän mobiilisovelluksella.

Kokeilun tulokset olivat erinomaisia: henkilöstön jaksaminen parani, asiakkaiden ja henkilöstön mielestä hoidon laatu parani. Iltapäivisin ehditään käydä enemmän ulkoilemassa ja kirjastossa. Vanhusten liikunta on lisääntynyt. Asiakkaita ja töitä on yhä paljon, mutta työ rytmittyy paremmin. Ylimääräisiä ylitöitä ei ole enää tarve tehdä.

Uusi tapa on ollut käytössä kaksi vuotta. Sitä on testattu myös poikkeusoloissa, flunssakausina ja kesäisin. Uudistettu tapa on osoittanut toimivuutensa. Sijaisia varten on oma sijaispoolinsa, josta paikataan äkillisiä poissaoloja. Kenenkään työntekijän – ei myöskään kesäsijaisten – ole pakko tehdä pidempää päivää, vaan osa on perhetilanteen takia tehnyt normaalia työpäivää.

Työssäjaksamiseen kannattaa satsata

Taloudellisesti uusi työvuorosuunnittelu maksaa hieman enemmän, koska ilta- ja viikonloppulisiä maksetaan aiempaa enemmän. Säästöä taas tulee, kun sairaspoissaolot ovat vähentyneet.

Työssä jaksamiseen kannattaa mielestäni panostaa ehdottomasti. Ja parantaa työn laatua. Helsingin kotihoidossa kokeillaankin monenlaista, muun muassa itseohjautuvia tiimejä ja kotihoidon reittien optimointia tekoälyn avulla.

Kiinnostusta uudenlaiseen työvuorosuunnitteluun on muuallakin. Vuosaaren mallia ei voi siirtää sellaisenaan. Ei ole kyse vain työvuoroista, vaan koko työn suunnittelusta uudestaan. Muutos ei synny kopioimalla eikä ylhäältä päin käskemällä. Se syntyy ihmisten tekoina: johdon, työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisissa. Vuosaari sai vapaat kädet muutokseen, ja he tekivät sen.

Lue sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansan koko blogi: Vanhusten kotihoito
paremmaksi uusilla työvuoroilla