Verkkokysely: Miten hallita hulevesiä?

Uutta Helsinkiä
18. elokuuta 2017
Hulevesien hallintaan suunniteltu sadepuutarha rakenteilla olevassa Kuninkaantammessa. Visualisointi: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula

Miten hulevedet hallintaan ja hyötykäyttöön? Hulevedeksi kutsutaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet.

Kehittäviä ideoitasi tarvitaan ja kokemuksesi hulevesistä ovat meille tärkeitä. Vastaamalla muutamaan kysymykseen autat meitä suunnittelemaan kaupungin hulevesien hallintaa. Kysely on avoinna 15.9.2017 asti.

Kerro mielipiteesi verkkosivulla kerrokantasi.hel.fi.